OBOS dømt til å betale prisavslag

Gikk på smell i retten.

OBOS Kværnerbyen AS må betale prisavslag for mangler knyttet til manglende vanntette fordelerskap i 189 leiligheter i Kværnerbyen, melder Estate Nyheter, og viser til en fersk dom fra Oslo tingrett.Selskapet er ifølge nettstedet også dømt til å utbedre mangler tilknyttet tilkomst, merking, lekkasjevarslere og dokumentasjon på hvor rørene i den enkelte leilighet er ført, i tillegg til å utbedre mangler ved sprinkleranlegg i garasjeanlegg.Høsten 2017, året etter overtakelse, reklamerte Kværnerbyen Terrasse Sameie på sprinkleranlegget i garasjeanlegget, og fremsatte krav om utbedring av innvendige vanninstallasjoner og ventilasjonsanlegget i garasjeanlegget.OBOS avviste kravene, og deretter tok sameiet ifølge Estate ut søksmål.Ifølge nettstedet kom det i retten frem tre tilfeller der biler som var feilparkert på heisrampen hektet seg fast i sprinkleranlegget som går langs veggen i heissjakten. Ved ett tilfelle ble et rør revet av, og flere hundretusen liter vann rant ut.OBOS mente det ikke går an å kreve at en skal prosjektere seg bort fra enhver tenkelig brukerfeil, men tingrettsdommer Siv K. Kvåli var altså ikke helt enig. Retten legger ifølge Estate Nyheter til grunn 40.000 kroner som erstatning per leilighet, noe som summerer seg til drøyt 7,5 millioner kroner for 189 leiligheter. Rettingen må finne sted innen fire måneder fra domsavsigelse.OBOS ble også dømt til å betale erstatning til sameiet for fagkyndig bistand og saksomkostninger, i alt 500.000 kroner.