To Veidekke-kontrakter i Danmark

nyhavn

Vejle får ny politiskole.

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har signert kontrakter for to nye prosjekter i Danmark, går det frem av en børsmelding.Det dreier seg om Mineralvandsfabrikken i København og ny politiskole i Vejle.Kontraktssummen er hhv. 330 og 260 millioner danske kroner, og begge prosjektene skal ferdigstilles i 2020.Et helt Køben-kvartalMineralvandsfabrikken utgjør et helt kvartal i sentrale København, og vil inneholde næringslokaler og 69 nye boliger. Når prosjektet står ferdig vil det omfatte drøyt 17.500 kvadratmeter, hvorav nybygg og ombygg utgjør hver sin halvpart.I tillegg kommer et kjellerareal på 2 250 kvadratmeter.Bygningsmassen som står på området i dag er fredet og skal ifølge meldingen renoveres for bruk til privat næringsvirksomhet.Uddannelsescenter Vest, som blir Rigspolitiets nye politiskole i Vejle, får et samlet areal på 20.000 kvadratmeter, hvorav halvparten oppføres som nybygg mellom eksisterende bygg.I prosjektet inngår også renovering av en gammel sykepleieskole som skal bygges om til hybler, samt riving eller ombygging av andre bygg på stedet.Les mer her.