Veidekke øyner svakere marked

- Mer edruelig, sier analysesjef.

Veidekke er ute med en ny konjunkturrapport, og venter der at den skandinaviske entreprenørproduksjonen innenfor bygg vil gå noe ned i 2019 og 2020.Samtidig er forventningen at anleggsproduksjonen vil øke noe.Utviklingen vil ifølge rapporten trolig dempe presset i markedet og gi bedre tilgang på kapasitet og kompetent arbeidskraft i hele verdikjeden.- Produksjonen i næringen er økt med over 40 prosent i løpet av de siste fire årene. Vi oppfatter derfor at markedet er godt rustet for noe nedgang nå, sier analysesjef Kristoffer Eide Hoen i Veidekke i en kommentar.Eide Hoen er dagens gjest i Økonominyhetene på HegnarTV. Sendingen starter klokken 15:30.- Mer edruelig markedSamlet ventes entreprenørproduksjonen først å avta tre prosent i 2019, for deretter å forbli stabil i 2020.Veidekke karakteriserer dagens skandinaviske boligmarked som mer edruelig enn for noen år tilbake.- I de siste årene har myndighetene i både Norge, Sverige og Danmark innført kredittinnstramninger som har demmet opp for stigende boligpriser og økende gjeld. Timing og sosial profil på enkelte av tiltakene kan diskuteres, men ibruktboligmarkedet har tiltakene hittil bidratt til mer stabil prisutvikling, relativt høy transaksjonsaktivitet og et større tilbud, sier Eide Hoen.- Marginpress vil avtaVeidekkes analysesjef påpeker videre at salget av nye boliger steg noe sist høst, selv om det fortsatt ligger markant under rekordårene 2016-17.- Konkurransen om kjøpere til nye prosjekter er fremdeles hard. Det skyldes både strammere kredittvilkår og at tilbudet av nye prosjekter fremdeles er noe større enn etterspørselen. Men det er ikke bare dårlig nytt for utviklerne. I hovedstadsregionene har marginpress på innkjøpssiden vært en vel så stor utfordring som lavere betalingsvilje hos kjøperne, fortsetter Eide Hoen.- Med mindre press på kapasiteten i entreprenørmarkedet forventer vi at denne utfordringen avtar, legger han til.