Boligprisene viser styrke

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene steg 0,7 prosent på landsbasis i mars.Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,3 prosent.Boligprisene er nå 3,2 prosent høyere enn for ett år siden, og 12-månedersveksten er dermed opp fra 3,0 prosent i februar.Indeksnivået er det høyeste Eiendom Norge har målt i det norske boligmarkedet. Rekorden er med liten margin, men rekord er rekord. DNB Markets øynet på forhånd en sesongjustert oppgang på 0,2 prosent i mars.I februar var boligprisene sesongjustert uendret på landsbasis.Sterkest i BergenBergen hadde den sterkeste sesongjusterte veksten i mars med 1,5 prosent, Hamar med Stange den svakeste med 1,3 prosent.Den sterkeste 12-månedersveksten hadde Asker/Bærum med 6,1 prosent, mens Trondheim var svakest med 0,7 prosent nedgang.Gjennomsnittlig salgstid var 52 dager i mars, tre dager flere enn i mars 2018.Raskest salgstid hadde Oslo med 24 dager og, mens Kristiansand var tregest med 82 dager.- Salgstiden har så langt i 2019 vært høyere enn på mange år. Også i mars er omsetningstiden noe høyere enn tidligere år, men den er likevel markant ned fra februar, sier Dreyer er dagens gjest i Økonominyhetene på HegnarTV. Sendingen starter 15:30.Husk påskeeffektenI mars ble det solgt 7.824 boliger i Norge, 18,0 prosent flere enn i mars i 2018. Hittil i år (altså i 1. kvartal) har 21.754 boliger blitt solgt, 9,7 flere enn på samme tid i fjor.10.120 boliger ble lagt ut for salg i mars, 30,9 prosent flere enn i samme måned i fjor. Så langt i 2019 har 24.122 boliger litt lagt ut, 15,0 prosent flere enn på samme tid i 2018.- Vi minner om påskeeffekten, siden påsken i fjor falt delvis i mars, understreket Dreyer.Han mener påsken normalt utgjør et vannskille i boligmarkedet.- Dette er fordi mange ønsker å selge boligen sin i takt med at våren springer ut. Det er sannsynlig at dette sesongmønsteret endres noe i år, grunnet den sene påsken, og at mange boligselgere har valgt å legge ut boligen for salg allerede i mars måned, fortsatte Dreyer på pressekonferansen som ble overført her på Hegnar.no.- Boliger selges raskere- Uansett fortsetter den moderate trenden i boligprisene, og dette gir forutsigbarhet for kjøperne, fortsatte han.Eiendom Norge-direktøren pekte på at svingningene i 12-månedersveksten er mindre enn før.- Denne ser ut til å ha stabilisert seg, og vi har grunn til å tro at denne stabiliteten fortsetter fremover, sa han.Dreyer trakk frem salgstiden som den indikatoren som kanskje mest uttrykker markante endringer i markedet.- Salgstiden er tre dager lenger enn i mars i fjor, men sammenlignet med februar er nedgangen markant (ni dager - fra 61 til 52). En del tilbakemeldinger vi får fra meglerne forteller at boliger selges raskere enn de har blitt gjort i en periode, og dette begynner å gjenspeile seg i salgstiden, sa han.Eiendom Norge-direktøren påpekte likevel at omsetningstiden er høy sammenlignet med de siste fem årene, og vi må tilbake til rundt finanskrisen for å finne høyere.- Tidligere vårflom i årAntallet boliger lagt ut for salg i mars (altså 10.120) er med god margin den høyeste noteringen noensinne.- Dette er også sammenlignet med tilsvarende mars-måneder som i år (i forhold til påske), og særlig i siste del av mars ble mye lagt ut. Hypotesen vår er at vi med den sene påsken og den tidlige våren i deler landet får mye av den normale vårflommen tidligere. Vi tror tilbudsoppbygningen over våren sprer seg utover en lengre periode, fortalte Dreyer.- At det i mars ble lagt uvanlig mye eneboliger og rekkehus, bekrefter dette. Dette betyr at boligkjøperne har mye velge i, la han til.Når det gjelder antall solgte boliger, var dette (i mars) høyere i både 2015 og 2017.- Men aktivitetsnivået er fortsatt høyt, og dette tror vi fortsetter inn i 2019. Vi kan si at forutsigbarhet og stabilitet i boligmarkedet skaper trygghet for både kjøpere og selgere, sa Dreyer.Antallet usolgte boliger opplevde en mindre oppgang gjennom mars.- Dette vil droppe kraftig rundt påske, før kurven spretter opp igjen, sa Eiendom Norge-direktøren.Artikkelen fortsetter under grafen.

Kilde: Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi Sterk start i OsloI Oslo steg boligprisene 1,4 prosent, 0,8 prosent sesongjustert. 12-månedersveksten er på 4,8 prosent.- Hovedstaden har hatt en sterk start på året, med 4,3 prosent oppgang hittil i år. Det er tett på vår Oslo-prognose for 2019, så mye av veksten er nå tatt ut, sa Dreyer.Antallet boliger lagt ut for salg i Oslo er markant opp fra i fjor, og egentlig de fleste år.- Vi må tilbake til 2006 for å finne flere boliger ute for salg i Oslo i 1. kvartal. At tilbudet er høyere enn på ganske mange år, er naturlig når det legges ut så mye. Utbudet er fortsatt stort i Oslo, og basert på tilbakemelding fra meglere tror vi det vil bli slik i god tid fremover, fortsatte Eiendom Norge-direktøren.Antall solgte boliger i Oslo holder seg ifølge Dreyer mer på normalen.Mye som legges utI Bergen steg altså prisene hele 1,8 prosent i mars, men dette skjer etter en svak februar. 12-månedersveksten er på 2,9 prosent.- Sesongjustert har Bergen-prisene steget 0,4 prosent i 1. kvartal, så trenden er fortsatt moderat. Sammenlignet med fjoråret er aktiviteten stabil i antall boliger både solgt og lagt ut. Tilbudssiden øker moderat, og er på sitt høyeste på fem år, sa Dreyer.I Trondheim steg prisene bare 0,2 prosent i mars, men dette skjer etter sterk vekst i februar. Sesongjustert var prisene uendret. 12-månedersveksten var 0,7 prosent.- Alt i alt har 1. kvartal vært sterkere enn ventet, og vi noterer rekord i antall boliger lagt ut - både for kvartalet og i mars. Når det gjelder antall solgte, er det kun i 2015 at salget var høyere i mars måned, så aktivitetsnivået er høyt Tilbudssiden har hatt en mindre økning, og det er et stort antall boliger til salgs. Sammenlignet med fjoråret snakker vi om et stabilt marked, sa Dreyer.Rekord i StavangerI Stavanger steg prisene 2,4 prosent i mars, mens de sesongjustert var opp 1,1 prosent. Den sterke veksten kommer etter en svak i februar.- Stavanger-prisene ligger an til å stige 3-4 prosent i år, og det er tett på vår prognose. Som i de andre store byene er boligmarkedet også her stabilt og velfungerende, sa Dreyer.Ifølge Eiendom Norge-direktøren legges det nå ut flere boliger enn noensinne i Stavanger.Normalen: Sterkt i marsDagens statistikk viser tradisjonen tro en sterkere mars-utvikling i boligprisene enn i en gjennomsnittsmåned.I mars i fjor steg boligprisene 0,5 prosent, mens de sesongjustert var opp 0,2 prosent.I mars 2017 steg boligprisene 0,7 prosent, mens de sesongjustert da var opp 0,3 prosent.I det rekordsterke boligåret 2016 steg boligprisene 1,9 prosent i mars, mens de sesongjustert var opp 1,2 prosent.I mars 2015 steg boligprisene 0,7 prosent, mens de sesongjustert da var opp 0,1 prosent.Året før der igjen var prisene opp 1,4 prosent fra februar, mens de sesongjustert var opp 0,7 prosent.I mars 2013 steg prisene 0,1 prosent fra måneden før, mens de sesongjustert falt 0,2 prosent.I mars 2012 steg prisene 1,2 prosent fra februar. Sesongjustert var oppgangen på 0,4 prosent.Vi tar til slutt også med mars i 2011, da prisene steg 1,3 prosent ujustert og 1,0 prosent sesongjustert.Vi registrerer at den sesongjusterte prisveksten systematisk ligger under den faktiske prisveksten.Differansen mellom den faktiske og sesongjusterte prisveksten indikerer at boligprisene i mars utvikler seg sterkere enn i gjennomsnittsmåneden.Nytt OBOS-byksStatistikken fra OBOS lagt frem mandag viste at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 63.993 kroner per kvadratmeter i mars, 2,0 prosent mer enn i februar.- Prisveksten de siste månedene er meget sterk. Det som kunne se ut som en korreksjon etter en litt svakere utvikling på slutten av fjoråret, ser nå mer ut som en trend som trolig vil fortsette gjennom året, sa konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.- Vi tror prisene vil fortsette moderat oppover til tross for at det er varslet nye renteøkninger. Det er stor etterspørsel etter både brukte og nye boliger, samtidig som det er relativt lav arbeidsledighet og forventninger om et godt lønnsoppgjør, la han til.På landsbasis steg OBOS-prisene 2,2 prosent.