Bruktboligprisene øker

Nord-Norge hadde sterkest prisøkning. 

Næringseiendom

Prisene på brukte boliger økte med 0,3 prosent i første kvartal 2019 på kvartalsbasis, melder Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag.Økningen var størst i Nord-Norge der prisene økte med 3,0 prosent, etterfulgt av Stavanger og og Bergen med prisøkninger på henholdsvis 1,9 og 1,3 prosent. Trondheim kom svakest ut, med en prisnedgang på 1,1 prosent. 

eiendomsmarkedet
boligmarkedet
bruktbolig
Nyheter
Næringseiendom