DNB Liv kjøper bankbygg i Bjørvika

KJøper Midtbygget i Bjørvika fra SBB

DNB Liv kjøper Midtbygget i Bjørvika fra børsnoterte SBB i Norden AB for en netto eiendomsverdi på NOK 4,4875 milliarder, ifølge en melding. Overtagelse vil finne sted 30. april 2019.Midtbygget er det midterste av tre bygg i Barcode-rekken med DNB som leietaker, og har et totalt areal på 46.169 kvadratmeter.Som en del av transaksjonen kjøper SBB Norden AB tilbake eksisterende pantesikrede obligasjon på bygget pålydende 2,795 milliarder.Obligasjonen er i sin helhet eiet av DNB Liv.DNB Liv eide Midtbygget i perioden 2012 til 2015 da bygget ble solgt som ledd i tilpasning til nye rammebetingelser og kapitaleffektivisering av porteføljen.- Som tidligere eier av Midtbygget er vi nå glade for igjen å kunne innlemme Midtbygget i vår eiendomsportefølje. Byggets beliggenhet, kvaliteter og stabile leiestrøm sikrer våre kunder en sikker, langsiktig og god avkastning, sier finansdirektør Truls Tollefsen i DNB Liv.