Færre igangsettingstillatelser til nye boliger

Antall igangsettingstillatelser falt i mars.

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger falt 8,0 prosent fra februar til mars 2019, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Det ble i mars gitt igangsettingstillatelse til 2.354 boliger.

Igangsatt bruksareal til boliger falt sesongjustert 4,1 prosent fra februar - til 293.200 kvadratmeter.

Siste 12 måneder

I siste 12-månedersperiode ble igangsettingstillatelser gitt til 31.871 nye boliger, 4,6 prosent færre enn i 12-månedersperioden før.

I bruksareal snakker vi om 4,04 millioner kvadratmeter, noe som tilsvarer 6,1 prosent nedgang.

I siste 12-månedersperiode ble igangsettingstillatelser gitt til bygging av 5,74 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig.

Det tilsvarer en oppgang på 5,0 prosent fra forrige 12-månedersperiode.

Les mer hos SSB.

CFO

NattoPharma ASA • Lysaker