- Har ikke sett lignende siden oljeboomen

Godt nytt for alle som har vært bekymret for boligboble.

Tore Meek

- Renteøkningen denne måneden ser ikke ut til å ha påvirket boligmarkedet, og vi ser nå at den moderate veksten fortsetter også i Mars, kommenterer Terje Buraas, leder i DNB Eiendom.- Det skyldes nok at dette var en av tidenes mest ventede renteøkninger. Rentenivået er fortsatt lavt, og prognosene tilsier heller ikke at vi skal bevege oss mot høye rentenivåer fremover, fortsetter Buraas.All-time highBoligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste onsdag at boligprisene steg 0,7 prosent på landsbasis i mars.Justert for sesongvariasjoner var boligprisene 0,3 prosent.Boligprisene er nå 3,2 prosent høyere enn for ett år siden, og 12-månedersveksten er dermed opp fra 3,0 prosent i februar.Indeksnivået er det høyeste Eiendom Norge har målt i det norske boligmarkedet.Stabilisert segEtter flere år med store svingninger i boligprisene har utviklingen nå stabilisert seg.- Vi har i hele år hatt et balansert og sunt boligmarkedet der både kjøpere og selgere har et realistisk forhold til prisnivået. Visningene er fremdeles godt besøkt, og prises boligene rett blir liggetiden som regel kort. Etterspørselen etter boliger er bra, og det er lite som tyder på at det skal endre seg med det første, sier Buraas.DNB Eiendom tror fortsatt på en moderat prisutvikling for 2019. Det skyldes at Norsk økonomi går bra og at husholdningene har troen på egen økonomi.- Det er fortsatt mange boliger til salgs og høy takt i boligbyggingen, men samtidig er etterspørselen jevn og god, kommenterer Buraas.Dette mener han er godt nytt for alle som har vært bekymret for en boligboble.- Etter vår oppfatning er dette oppskriften på hvordan man kan få til en myk landing i boligmarkedet etter en sterk vekst.Sterkt i Stavanger Av regionale forskjeller peker DNB Eiendom på at Stavanger har sterke tall, opp 2,4 prosent.- Vi har ikke sett lignende tall siden oljeboomen, sier Buraas.Han antar at dette har sammenheng med investeringer i oljesektoren, og forventer fortsatt vekst i dette området.I de andre store byene er utslagene mindre og mer innenfor det som var ventet.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker