Norges sterkeste boligmarkeder

- Første kvartal 2019 starter der 2018 sluttet.

Eiendom Norge har i dag sluppet sin regionale boligprisstatistikk for 1. kvartal 2019.Ifølge kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard viser tallene et velfungerende boligmarked og med en prisoppgang i de fleste områder som normalt for kvartalet.- Utviklingen i boligmarkedet så langt i 2019 har vært stabil og kjennetegnet av stor aktivitet og moderat boligprisutvikling i de fleste delene av landet. Første kvartal 2019 starter der 2018 sluttet med en moderat boligprisutvikling, noe som er positivt gitt de store svingningene vi har sett i boligmarkedet de siste årene i mange områder i Norge, sier han i en kommentar.Sterkest vekst hadde distriktene i Aust-Agder med 8,7 prosent oppgang. I tillegg steg boligprisene i Holmestrand 7,6 prosent, mens prisene i Alta var opp 7,4 prosent.Svakest var Sola og Randaberg med en nedgang på 1,3 prosent, mens prisene i Molde falt 1,2 prosent.Les hele rapporten her.