Ny statistikk: Så mye dyrere er det å leie bolig

Nyhet fra Eiendom Norge.

Eiendom Norge legger i dag frem en ny kvartalsvis utleieboligprisstatistikk som viser utviklingen i leieprisene i de store byene i Norge, hhv. Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger/Sandnes fra 2012 til i dag.Byene er også samlet i en egen storbyindeks som måler leieprisutviklingen nasjonalt.- ModerasjonStatistikken viser at leieprisene steg 1,3 prosent i de store byene i 1. kvartal 2019. Veksten på årsbasis er 2,6 prosent.Sterkest leieprisutvikling i 1. kvartal hadde Stavanger/Sandnes og Oslo med hhv. 5,6 og 1,5 prosent oppgang. I Trondheim og Bergen var leieprisene hhv. uendret og ned 0,9 prosent.- Utviklingen i leieprisene følger en mer moderat trend enn det vi har observert i bruktboligmarkedet de siste årene, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.- Mens Oslo har hatt en jevn stigning i leieprisene gjennom flere år, har utviklingen i Bergen og Trondheim samlet de siste årene vært tilnærmet flat. I Stavanger og Sandnes har leieprisene svakt tatt seg opp igjen etter et kraftig fall i leieprisene fra 2014 til 2016, sier Dreyer.- MangelvareTotalt inneholder den nye statistikken over 40.000 inngåtte leiekontrakter i det norske utleiemarkedet.- Gode data og bedre kunnskap om utleiemarkedet har vært en mangelvare i Norge. Dette ønsker vi å gjøre noe med gjennom dette statistikksamarbeidet mellom utleiemeglere, eiendomsbesittere, FINN og Eiendom Norge, sier Dreyer.En vesentlig svakhet ved tidligere utleiestatistikk, deriblant den Eiendom Norge tidligere utga, har ifølge direktøren vært mangelen på data fra reelle inngåtte kontrakter.- Med dette samarbeidet har vi klart å etablere en statistikk basert på inngåtte leiekontrakter i kombinasjon med annonsedata fra FINN, fortsetter han.- På sikt er målet at enda flere aktører kan bidra med data, slik at statistikken kan bli enda bedre og mer omfattende til det beste for forbrukerne, utleiere og det norske samfunnet, avslutter Dreyer.