Prisene på disse boligene falt

NBBL ser i hovedsak fire forklaringer på at prisveksten har flatet ut.

Norske Boligbyggelags Landsforbunds (NBBL) prisstatistikk viser at prisen på borettslagsboliger falt 0,2 prosent 1. kvartal 2019, går det frem av en pressemelding.Sammenlignet med 1. kvartal 2018 har boligprisene steget 0,7 prosent.Historisk sett er dette en svak start på året. Utviklingen må sannsynligvis sees i sammenheng med, sesongen tatt i betraktning, en relativt sett sterk avslutning på fjoråret.- Vi har hatt et stabilt og velfungerende boligmarked det siste året. Det ferdigstilles mange boliger, noe som gir boligkjøperne mye å velge mellom. Samtidig er utviklingen i norsk økonomi sterk nok til å holde etterspørselen oppe. Det har skapt en god balanse mellom tilbud og etterspørsel og en moderat boligprisvekst, sier Thor Eek, adm. dir. i NBBL.NBBL ser i hovedsak fire forklaringer på at prisveksten har flatet ut:

  1. Styringsrenten har blitt hevet til én prosent, og det ventes ytterligere renteøkninger.
  2. Boligbyggingen har vært høy og det ferdigstilles mange boliger i 2019.
  3. Befolkningsveksten avtar.
  4. Boliglånforskriften demper kredittilgangen og dermed etterspørselen.
OBOS prisene oppMandag gikk det frem at OBOS-prisene steg 2,0 prosent i mars. Dermed er boligprisene opp 3. måned på rad.Det betyr at kvadratmeterprisen for en brukt OBOS-bolig i Oslo-området nå er 63.993 kroner. Dette er 2,0 prosent høyere enn i februar, og 9,1 prosent høyere enn i mars 2018.For landet sett under ett var kvadratmeterprisen 55.748 i mars, kroner opplyser OBOS. Prisene for brukte OBOS-boliger har samlet sett steget med 5,5 prosent hittil i år.- Prisveksten de siste månedene er meget sterk. Det som kunne se ut som en korreksjon etter en litt svakere utvikling på slutten av fjoråret, ser nå mer ut som en trend som trolig vil fortsette gjennom året. Vi tror prisene vil fortsette moderat oppover til tross for at det er varslet nye renteøkninger. Det er stor etterspørsel etter både brukte og nye boliger, samtidig som det er relativt lav arbeidsledighet og forventninger om et godt lønnsoppgjør, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.I morgen - onsdag - presenterer Eiendom Norge boligprisene for mars.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også