Solon Eiendom halverer salget

Solon Eiendom solgte boliger for 315 millioner kroner i 1. kvartal 2019 - langt mindre enn fjoråret.

Solon Eiendom solgte 65 boliger med en samlet salgsverdi på 315 millioner kroner i 1. kvartal 2019, går det frem av melding fra selskapet mandag. Til sammenligning ble det solgt 124 boliger med en samlet verdi på 819 millioner kroner i første kvartal 2018.Solon Eiendom hadde ifølge meldingen ingen salgsstarter på nye prosjekter i 1. kvartal 2019. Videre opplyses det at 51 boliger ble ferdigstilt i 1. kvartal 2019 og 18 overlevert, sammenlignet med 86 ferdigstilte og 84 overleverte i 1. 2018. De 33 boligene som er ferdigstilt, men ikke overlevert, vil overleveres til sluttkunde i 2. kvartal 2019. Justert for Solon Eiendoms eierandel i samarbeidsprosjekter ble det i 1. 2019 solgt 48 boliger til en samlet salgsverdi på 228 millioner, sammenlignet med 114 boliger med en samlet verdi på 724 millioner i 2018, heter det i meldingen.Av de solgte boligene i 1. 2019 ble 33 solgt til Solon Realkapital AS, som eies 51 prosent av Vatne Capital AS, heleid av Runar Vatne, og 49 prosent av Solon Eiendom. Ved utgangen av kvartalet hadde Solon Eiendom 455 boliger under bygging, hvorav 81 prosent er solgt.


Les også