Siden midten av februar er det solgt 2.278 nye boliger, viser oversikt fra ECON Nye boliger. Dette er 16 prosent færre enn samme periode i fjor, til tross for en økning på tre prosent fra forrige tomånedersperiode.
Salget har vært svakt i alle landsdeler, og vi må tilbake til 2014 for å finne et like svakt salg i en april-telling.Det sterkeste salget finner vi på Østlandet med en salgstakt på 17 prosent. Deretter følger Vestlandet med 14 prosent, Midt-Norge med 13 prosent, Nord-Norge med 10 prosent, og Sørlandet som er svakest med kun ni prosent.Det er nå 13.248 usolgte boliger, mot 13.873 i februar. Forskjellen fremkommer ved at 1.798 nye boliger har blitt lagt ut for salg siden sist telling, mens 2.278 har blitt solgt.I gjennomsnitt koster boligene i Norge 55.800 kr per kvadratmeter. Det er 7,7 prosent mer enn på samme tid i fjor. Prisen er høyest på Østlandet med 64.400 kr.Sørlandet ligger lavest med 42.400 kr.
Østlandet sterkestSalget siden februar utgjør 15 prosent av boligene som har vært til salgs. Dette er ett prosentpoeng høyere enn forrige tomånedersperiode, men ett prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor.Siden sist telling har 1.798 nye boliger hatt salgsstart i Norge. Salgstakten blant disse boligene var 29 prosent. De solgte boligene i prosjekter med salgsstart utgjør 23 prosent av de solgte boligene totalt denne perioden.13.248 usolgte Beholdningen av usolgte boliger påvirkes også av at enkelte boligprosjekter blir midlertidig stanset, kansellert eller blir lagt ut for salg igjen.I løpet av siste tomånedersperiode ble byggearbeidene igangsatt for 1.130 boliger i Norge. Dette er hele 48 prosent færre enn på samme tidspunkt i fjor.Kartleggingen av antatt ferdigstillelse i boligprosjektene viser at det i 2019 ventes å fullføres 17.299 boliger.55.800 per kvm. Eiendomsmegler 1 er eiendomsmegleren og Selvaag Bolig utbyggeren som har solgt flest boliger denne perioden