Boligprisene i april

Christian V. Dreyer presenterer Eiendom Norges boligprisstatistikk for april 2019. Live fra kl. 11:00. Sendingen var ferdig 11:18.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker