Boligprisene steg i april?

Rekordhøy aktivitet, sier meglere, som tror boligprisene steg også i april. Og mest i Oslo.

Krogsveen har en forventning om at prisstatistikken vil vise en oppgang på vel 0,5 prosent fra mars til april når vi ser landet under ett, dette tilsvarer en årsvekst på 2,0 prosent, fremgår det av en pressemelding fra eiendomsmeglerkjeden.- På tross av påskeferie var aktiviteten i april rekordhøy. Den store interessen for å kjøpe bolig matcher det store utbudet av boliger for salg og dermed blir omsetningen høy og prisene øker. Renteøkningen var ventet og solid norsk økonomi gir trygghet for fortsatt stabile rammebetingelser og et godt boligmarked, sier adm. dir. Leif J. Laugen i Krogsveen.Han legger til at Oslo igjen skiller seg ut med sterkest underliggende utvikling, og vil ikke bli overrasket om det viser seg at prisene her steg med om lag 1,5 prosent i april, når statistikken for hele landet blir offentliggjort mandag 6. mai.- Dette tilsvarer i tilfelle en årsvekst på 4,0 prosent, sier han.Laugen viser til at antall bruktboliger for salg har vært svært høyt de siste månedene sammenlignet med tidligere år, og til tross for dette har omsetning vært omtrent på samme nivå som påskefrie april måneder i tidligere år.Mens aktiviteten på landsbasis er marginalt ned fra fjorårets (påskefrie) april, ser han en overraskende omsetningsøkning på henimot 10 prosent i Oslo.- Etterspørselen er svært sterk, noe som vi også erfarer ved at Krogsveen aldri har hatt flere registrerte boligsøkere enn akkurat nå, med vel 38.000 aktive søkere, sier han.Krogsveen tar temperaturen i boligmarkedet ved å måle antall unike budgivere pr objekt som selges.Normalt omsetter eiendomsmeglerkjeden 150-250 boliger i uken, hvorav 50-80 i Oslo. April-tallene for Oslo viser 2,5 unike budgivere, og et slikt nivå ha de ikke sett siden begynnelsen av 2017.Laugen mener det kan tyde på at vi er i ferd med å få et «selgers marked» igjen i hovedstaden, og hvor salgsprisen som oftest avgjøres etter en aktiv budrunde.I landet for øvrig er det fortsatt balansert og i gjennomsnitt 1,6 budgiver pr solgt objekt.