Boligselgere frykter kjøperne

Nærmere halvparten av dem som skal selge bolig frykter konflikt med kjøper.

Torsdag vedtok Stortinget ny avhendingslov, som Gjensidige mener kan dempe konfliktnivået betydelig. - Dette bekrefter at det er behov for å endre reglene for kjøp og salg av bolig, slik at det blir tryggere både for kjøper og selger, sier Tor Erik Silset, som er direktør for boligforsikring i Gjensidige, i en pressemelding.Selv om den nye loven vil gi selgerne et større ansvar for feil og mangler enn i dag, tror Gjensidige ifølge meldingen at resultatet kan bli bedre både for kjøpere og selgere.- Problemet med dagens lovgivning er at terskelen for å kreve erstatning ligger for høyt. Ved å senke denne terskelen vil kjøperne få økt trygghet ved kjøp av bolig, og dette bør føre til at selgerne får bedre pris for boligen, sier Silset videre.I en undersøkelse gjennomført av IPSOS for Gjensidige ble deltakere spurt om hva de tror vil være det de er mest bekymret for hvis de skal selge boligen sin:

  • At det er feil og mangler ved boligen som kjøperen kommer til å klage på: 44 prosent
  • At jeg ikke får god nok pris: 34 prosent
  • At det tar lang tid å selge boligen: 32 prosent
  • At takstmannen skal gjøre en dårlig jobb: 22 prosent
  • At eiendomsmegler skal gjøre en dårlig jobb: 17 prosent
  • At eiendomsmegler skal ta et høyt honorar: 16 prosent
  • At det blir dyrt å selge boligen: 16 prosent
  • Ville ikke vært bekymret hvis jeg skal selge bolig: 12 prosent
  • At takstmannen skal sette en lav verdi på boligen: 11 prosent
  • Vet ikke: 9 prosent
Summen overstiger 100 ettersom man har kunnet oppgi inntil tre alternativer.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker