Derfor tror sjeføkonomen boligprisene vil stige

Kjersti Haugland i DNB Markets er mer optimistisk på vegne av det norske boligmarkedet enn OECD synes å være.

- Jeg er mer optimistisk på vegne av det norske boligmarkedet enn OECD synes å være, og tror boligprisene kommer til å stige, om enn i et moderat tempo, i de neste årene. Det er fordi det er utsikter til god vekst i norsk økonomi, kommenterer sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til Hegnar.no.Hun peker på at et godt arbeidsmarked og høyere reallønnsvekst vil bidra til økt kjøpekraft. Urbanisering, og nordmenns preferanse for å eie bolig, bidrar også til prisvekst, mener hun.- Prisdempende faktorer som lavere befolkningsvekst, noe høyere renter og mange usolgte boliger vil neppe motvirke disse positive drivkreftene, og vi anslår en boligprisvekst på rundt to prosent årlig både i år og neste år.Øyner nedad korreksjonTirsdag var Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) ute med sin Economic Outlook-rapport, og senker nok en gang vekstanslagene.I fjor på samme tid trodde organisasjonen på en global BNP-vekst i 2019 på 3,9 prosent. Det er så kuttet kraftig to ganger, før OECD nå senker anslaget fra 3,3 til 3,2 prosent.OECD påpeker også at de norske boligprisene har begynt å stige i et moderat tempo, etter en justering nedover.«Imidlertid forblir lageret av usolgte hus høyt og det tar lengre tid å selge eiendommer, som kan varsle om en videre nedad korreksjon. Gjeld til inntekts-ratioen for husholdningene forblir høye», heter det i rapporten.Risikoene er vektet mot nedsiden, og OECD trekker frem muligheten for lavere oljepris, en lengre nedgang i Europa, samt en større justering i boligmarkedet.- Begrenser nedsidenOm noen av nedsidefaktorene slår til, slik at veksten i norsk økonomi blir klart svekket, vil både finans- og pengepolitikk ifølge Haugland i DNB Markets bli stilt inn for å dempe fallet.- Det begrenser også nedsiden for boligmarkedet, avslutter sjeføkonomen.