Dette bør du sjekke på visning

- Som boligkjøper har du undersøkelsesplikt. Det betyr at du har et ansvar for å sjekke det du skal kjøpe, sier Jørn Ramberg i DNB Eiendoms fagavdeling i en melding. - Mitt råd er at du laster ned og leser gjennom opplysningene i salgsoppgaven som ligger på nett. Når du sitter og går gjennom alle opplysningene om boligen, ta notater på alt du lurer på. Husk at du som boligkjøper har en undersøkelsesplikt ifølge loven. Ta med deg spørsmål til megleren på visning. Alle eiendomsmeglere er forpliktet til å videreformidle spørsmål til boligselgeren, og svare deg, sier han videre.Her er ti ting du ifølge Ramberg MÅ undersøke eller spørre om.

  1. Rør, sluk og varmtvannstank. Spør om når ting sist ble byttet. Rør varer stort sett i rundt 30 år. Er det borettslag så kan du spørre om hva som eventuelt dekkes av borettslaget.
  2. Bad, våtrom og kjeller.Bruk nesen. Råte og mugg lukter. Ta av lokk på sluk og sjekk lukt. Sett på kranene og sjekk at vannet renner greit ned. Spør om det er membran i gulv og vegger og om det eventuelt kan framlegges kvitteringer på våtromsarbeid.
  3. Elektrisk.Spør om å få se inne i sikringsskapet. Spør om eier har dokumentasjon på om anlegget er kontrollert de siste årene. Spør om alder på anlegget.
  4. Vinduer og ytterdører.Spør om alder. Gamle dører og vinduer trekker mer enn nyere, og du kan regne med å måtte bytte, eller få uventet store fyringsutgifter.
  5. TV/bredbånd.Hvilken avtale finnes for kabel-TV og tilgang til Internett?
  6. Sjekk fellesutgifter.Hva dekker disse? Borettslag har ofte mye fellesarealer: Vaskerom, søppelcontainer, parkeringsplasser, hagearealer, bakgårder, kabel-TV. Hva finnes? Har borettslaget byttet tak, bygget balkonger, nye vinduer, porttelefon, branndører osv.? Er store felleskostnader nær forestående? Er det selveier, sjekk kommunale avgifter.
  7. Drenering og fuktsikring. Hør om det er utført drenering rundt boligen. Sjekk særlig om det er fuktutslag på veggene.
  8. Yttervegger, tak og utvendig areal.Hvor gammel er kledning, overflatebehandling og taktekking? Be om dokumentasjon.
  9. Sjekk balkong/terrasse.Vann må kunne renne av, beslag og nedløp må være solide.
  10. Nabolaget.Spør om skolekrets, barnehagemuligheter, butikker og kollektiv transport.


Les også