Ekspertene om boligprisene

Klokken 11.00 får vi fasiten.

Klokken 11. i dag får vi fersk boligprisstatistikk for april fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. I mars steg boligprisene med 0,3 prosent fra måneden før (sesongjustert), og hittil i år har vi i boligmarkedet sett en moderat positiv prisutvikling.Handelsbanken Capital Markets venter en forsiktig positiv utvikling også for resten av året, og ser for seg at boligprisveksten i år vil lande i området to-tre prosent (regnet mot gjennomsnittet for 2018).«Som vi har vært inne på før mener vi at økte disponible inntekter - som er tilfellet selv om Norges Bank øker renten litt, vil bidra til noe videre prisoppgang i år. Men oppgangen er mer beskjeden enn hva vi har sett i tidligere perioder», heter det fra Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten.Et kort blikk på tilbuds- og etterspørselsbalansen, uttrykt som differansen mellom antall boliger lagt ut for salg og antall solgte, gir ifølge Gonsholt Hov inntrykk av at prisene kan fortsette å stige med 0-0,25 prosent over måneden, sesongjustert.«Dette tilsvarer den gjennomsnittlige månedsveksten over de siste seks månedene», skriver han.Økonomene i DNB Markets venter at dagens tall vil vise en oppgang på 0,2 prosent for april. Les også: - Vi tror dette kan være starten på det vi har fryktetBalansert marked«2019 har begynt slik 2018 sluttet, med moderate prisstigninger. Vi tror dette kommer til å fortsette de neste kvartalene», skriver Lars Mouland og Nick Pausgaard Fisker i Nordea Markets i morgenrapporten.Høyere reallønnsvekst og god sysselsetting ser ifølge duoen ut til å balanseres av rentehevinger på en god måte og gir grunnlag for et balansert boligmarked de neste par årene. OBOS-prisene nedTall fra OBOS viste forrige uke at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 62.688 kroner per kvadratmeter i april, 2,1 prosent mindre enn i mars.Hittil i år har Oslo-prisene steget 5,0 prosent.Sammenlignet med april i fjor, er prisene opp 4,9 prosent. 12-månedersveksten er dermed ned fra 9,1 prosent i mars.April-nedgangen kommer etter tre måneder med prisoppgang.- Prisnedgangen i april er noe overraskende. Vi opplever solid etterspørsel etter boliger selv om antall omsetninger i mars og april går noe ned i Oslo sammenlignet med 2018. En mulig forklaring er at den siste tidens renteøkninger biter noe i en overgangsfase, sier OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.Les også:  Disse boligene fikk seg en knekk