Flere igangsettingstillatelser til nye boliger

Antall igangsettingstillatelser steg kraftig fra mars til april.

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger steg 23,9 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall fra SSB.Det ble i juli gitt igangsettingstillatelse til 3.094 boliger.Igangsatt bruksareal steg 9,8 prosent fra mars til 360.000 kvadratmeter.Siste 12 månederI siste 12-månedersperiode ble igangsettelsestillatelse gitt til 32,485 nye boliger, 1,4 prosent færre enn i 12-månedersperioden før.I bruksareal snakker vi om 4,06 millioner kvadratmeter, noe som tilsvarer 5,1 prosent nedgang.I siste 12-månedersperiode ble igangsettelsestillatelse gitt til bygging av 5,69 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig.Det tilsvarer en oppgang på 3,0 prosent fra forrige 12-månedersperiode.Les mer hos SSB.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker