Foreslår nye regler for salg av bolig

Næringseiendom

Kommunal- og forvaltningskomiteen har torsdag ettermiddag lagt frem sin innstilling til endringer i avhendingloven til Stortinget.Ifølge innstillingen har regjeringspartienes representanter i komitéen i all vesentlighet støttet regjeringens forslag til nye boligsalgsregler.Slutt på å selge «as is»Hovedpunktet er at boligselgere ikke kan ta generelle forbehold som «selges som den er» (as is), men må dokumentere boligens tilstand.- For oss er det å sørge for best mulig dokumentasjon av boligen som skal selges den beste måten å redusere konfliktene i bolighandelen på. Gjennom å fjerne muligheten til å selge boliger med ansvarsbegrensning - «som den er» - sikrer lovforslaget at selgere legger frem mest mulig informasjon om boligen før salg, sier generalsekretær Morten A. Meyer i Huseierne i en kommentar.Huseierne mener lovforslaget er til det bedre for både boligselgere og -kjøpere.- Lovendringene er en fordel for kjøpere som får riktig informasjon. Men endringene er også en fordel for selgerne som kan gi god og fullstendig informasjon om det de skal selge. Å fjerne usikkerheter om det man selger vil alltid være lurt, sier Meyer.- Loven legger opp til et system hvor gode tilstandsrapporter av kompetente takstmenn skal avdekke så mye som mulig av feil før boligen legges ut for salg. Derfor mener Huseiernes Landsforbund at lovforslaget vil føre til en mer opplyst og tryggere bolighandel, fortsetter han.Vil beholde 10.000-grenseIfølge forslaget må kjøper fortsatt dekke tap og kostnader ved mangler selv opptil et beløp på 10.000 kroner - om ikke annet er sagt i loven.Det faller ikke i god jord hos Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).- Vi er kritiske til at man velger å fastholde en svært lav minsteterskel for mangelskrav på 10.000 kroner. Dette innebærer en uforholdsmessig risikoforskyvning fra kjøper til selger, med stor risiko for å utløse flere boligkonflikter og høyere transaksjonskostnader, sier NEF-direktør Carl O. Geving i en kommentar.NEF foreslo i høringsrunden en konkret justering av minsteterskelen som forbundet mener ville ha balansert kjøpers og selgers interesser på en bedre måte.- Vi registrerer at man ser at det kan bli behov for å justere grensen på et senere tidspunkt. Det hadde vært klokere å innstille på en enkel justering nå, i stedet for å eksperimentere med en så lav minsteterskel, og det overrasker oss at dette ikke er utfallet av innstillingen fra regjeringspartienes representanter, fortsetter Geving.Justerer arealavvikDerimot er NEF svært tilfreds med at regelen om arealavvik blir justert slik de selv argumenterte for i høringen.- Med et slingringsmonn for arealavvik på 2 prosent og minimum 1 kvadratmeter, vil vi unngå en lang rekke unødige konflikter som ville blitt resultatet av Justisdepartementets forslag, sier Geving.NEF-direktøren Han er også veldig fornøyd med at det i forslaget legges opp til en grundig prosess med regulering av krav til kompetanse for takstmenn og krav til innhold i tilstandsrapporter, før endringer i avhendingsloven kan tre i kraft.- Det er viktig at vi nå bruker tid på å utvikle høy kompetanse og kapasitet i takstbransjen, slik at forbrukerne kan få tilgang på tilstandsrapporter av en kvalitet som avdekker de vanligste feil og mangler ved brukte boliger, avslutter han.Hele innstillingen her.

bolig
avhendingsloven
nef
huseierne
carl o. geving
stortinget
morten andreas meyer
Nyheter
Næringseiendom