Etter å ha stått på venteliste siden 2008, ble det for kvinnen et kort opphold i Solvang Kolonihager, etter at hun omsider hadde overtatt sin egen parsell høsten 2016. Styret mente nemlig at oppussingen av den 40 kvadratmeter store hytta hadde kommet helt ut av proporsjoner, men nå har Oslo tingrett sendt henne rett inn igjen,.Det var tilbake i 2016 at hytte og beplantning, samt rettighetene til parsellen, ble overdratt til kvinnen for 115.664 kroner. Samtidig utformet styret en klausul som påla kvinnen å utføre flere arbeider på hytta, og den nye eieren sendte i april 2017 byggesøknad til styret, hvor det blant annet ble beskrevet at søknaden gjaldt totalrehabilitering av hytta og nytt tak.Søknaden ble godkjent av leder for byggekomitéen i mai 2017. Allerede i desember samme år sendte styret imidlertid et varsel om oppsigelse og pålegg om stans i byggearbeidet på parsellen, og i februar året etter gikk styret til oppsigelse av avtalen med kvinnen.«Misligholdet består i at du har ikke gjort som ble søkt om, som var rehabilitering av hytten, men har derimot revet store deler av hytten», skrev styret i oppsigelsen.Etter å ha vært innom Norsk Kolonihageforbunds ankenemd uten å nå frem, tok kvinnen ut stevning i januar i år. Nå har Oslo tingrett gitt henne medhold fullt ut.