Nordvik flytter inn i Mjøstårnet

Åpner sitt 14. kontor.

Næringseiendom

Eiendomsmeglerkjeden Nordvik utvider igjen, og Nordvik Innlandet åpner i nye lokaler i 3. etasje av Mjøstårnet i Brumunddal.Kontoret vil ha Ringsaker, Mjøsbyene og regionens fritidsmarked som satsningsområder, og skal ledes av Anne Mari Skogstad.- Områdene rundt Mjøsa er svært attraktive, både for alle som bor her fra før, og for dem som ønsker å flytte ut av for eksempel Oslo. Mange som er oppvokst på Innlandet ønsker å flytte tilbake når de er ferdige med studier og er i etableringsfasen. Ny E6 og bedre togforbindelser til både Gardermoen og Oslo har gjort regionen mye mer aktuell for mange, og den utviklingen tror vi fortsetter, sier hun i en pressemelding.Skogstad har fire eiendomsmeglere med seg på laget, og skal rekruttere flere. Alle fem oppgis å ha sterk lokalkunnskap.Nordvik ble etablert som frittstående eiendomsmeglerkjede i august 2018, og har i dag 14 kontorer fordelt på Oslo, Akershus, Buskerud, Bodø - og altså Nordvik Innlandet.

nordvik
mjøstårnet
brumunddal
e6