OBOS-prisene fikk seg en knekk

- Overraskende fall.

Tall fra OBOS viser at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 62.688 kroner per kvadratmeter i april, 2,1 prosent mindre enn i mars.Hittil i år har Oslo-prisene steget 5,0 prosent.Sammenlignet med april i fjor, er prisene opp 4,9 prosent. 12-månedersveksten er dermed ned fra 9,1 prosent i mars.April-nedgangen kommer etter tre måneder med prisoppgang.- Prisnedgangen i april er noe overraskende. Vi opplever solid etterspørsel etter boliger selv om antall omsetninger i mars og april går noe ned i Oslo sammenlignet med 2018. En mulig forklaring er at den siste tidens renteøkninger biter noe i en overgangsfase, sier OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar.Tror prisfallet er et blaffPå landsbasis falt prisene på OBOS-tilknyttede boliger 1,6 prosent til en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 54.832 kroner.Prisene for brukte OBOS-boliger hittil i år har dermed steget 3,8 prosent på landsbasis.Siraj tror ikke tallene for april betyr at prisnedgangen vil fortsette, selv ikke med nye renteøkninger.- Med et fortsatt lavt rentenivå, befolkningsvekst, lav arbeidsledighet og reallønnsvekst forventer vi fortsatt vekst i boligprisene utover året og inn i 2020. Den sterkeste veksten vil vi se i Oslo. Her er det, spesielt fra neste år, en grunnleggende ubalanse mellom nybygging og etterspørsel. Vi ser også en kraftig økning i tomteprisene i Oslos randsone som vil påvirke prisene på både nye og brukte boliger, fortsetter han.Øyner vesentlig høyere priserHan trekker spesielt fram Follo-regionen hvor tomteprisene har skutt i været, blant annet som en følge av ferdigstillelsen av Follobanen.- Det vil medføre et vesentlig høyere prisnivå på boliger, sier OBOS-sjefen.Han påpeker at OBOS i lengre tid har merket stor etterspørsel etter nye boliger i alle sine hovedområder.- Vi ser at pris og kvalitet på boligene i større grad enn før er avgjørende for å opprettholde et godt salg. At folk kjøper nye boliger, tyder på at de er optimistiske med tanke på fremtiden, sier Siraj.