Optimismen avtar for 3. måned på rad

Stadig mer moderate boligprisforventninger og utsiktene til høyere rente ligger bak nedgangen.

Boligmarkedsbarometeret faller fra 8,8 i april til 6,7 i mai, går det frem av en pressemelding fra Norske Boligbyggelag NBBL.Optimismen i husholdningene avtar dermed for tredje måned på rad. Stadig mer moderate boligprisforventninger og utsiktene til høyere rente ligger bak nedgangen. Utslagene i barometeret er imidlertid relativt beskjedne og tilsier at trenden med utflating i boligprisene fortsetter.Sterkest i byeneAndelen som tror på stigende boligpriser neste 12 måneder faller fra 52 prosent i april til 51 prosent i dag. Detaljene viser at troen på stigende boligpriser er sterkest i byene.Størst optimisme finner vi fortsatt i Oslo/Akershus hvor hele 66 prosent tror på stigende boligpriser. På Sør- og Vestlandet er optimismen mer avdempet og kun 36 prosent tror på stigende boligpriser.Norges Bank forventer å øke styringsrenten fra 1,0 til 1,25 prosent i juni. Den har også åpnet for at det kan komme enda en renteheving i løpet av andre halvår. Befolkningen har fått med seg beskjeden, og til tross for to renteøkninger det siste året, er det fortsatt om lag åtte av ti som forventer økt rente kommende år.Påvirkes av alderDetaljene fra undersøkelsen viser at renteforventningene i stor grad påvirkes av alder, blant de over 50 forventer 93 prosent økt boliglånsrente. Tilsvarende forventer kun 63 prosent av respondentene i 20-årene økt boliglånsrente.Som en følge av oppgangstider i norsk økonomi er arbeidsledigheten lav og lønnsveksten tiltagende. Kun seks prosent er bekymret for å miste jobben det kommende året.