- Risikoen for et markert boligprisfall er lav

Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for et år siden.

Boligprisene steg med 0,8 prosent nominelt i april, viste boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi mandag.Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret i april, og boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for et år siden. - Dette er omtrent som ventet, kommenterer sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.Les også: Moderat utvikling i boligpriseneGod balanse i markedetEtter å ha beveget seg sidelengs gjennom mesteparten av fjoråret, steg boligprisene fra november.- Oppgangen var særlig drevet av Oslo-markedet, noe som sannsynligvis skyldes at mange kjøpere satt på gjerdet i fjor grunnet høy usikkerhet, mener Jullum.Uansett årsak så er omsetningen av boliger rekordhøy, og etterspørselen har ifølge sjeføkonomen derfor absorbert det høye tilbudet vi visste ville komme etter igangsettingstallene i 2016-17.- Den såkalt lager-salgsraten, som viser antall boliger til salgs i forhold til omsetningen, falt derfor til 2,1 i april, det laveste siden august i fjor. Dermed er det fortsatt bra balanse i markedet, og med høyere renter, er det vanskelig å se en boligprisvekst over inntektsveksten de neste par årene, kommenterer Jullum.- Samtidig er den generelle økonomiske utviklingen god, og med lav ledighet og høyere lønnsvekst tror vi at risikoen for et markert boligprisfall er lav, avslutter han.Høyere aktivitetsnivåNår det gjelder de store byene fikk vi som forventet en flat prisvekst for Trondheim og Stavanger, mens vi ser større aktivitet og vekst i Bergen og særlig Oslo.- I Oslo ser vi nå et betydelig høyere aktivitetsnivå og større betalingsvilje, og omsetningene går raskt. Det er særlig et godt marked for leiligheter – også i prisklassene som ligger over gjennomsnittsleilighetene. Vi spådde allerede i fjor at det ville bli press på leiligheter i Oslo pga. lav utbyggertakt, og det er kanskje det vi ser tendenser til nå, kommenterer Terje Buraas, leder i DNB Eiendom.Det selges vesentlig flere boliger i år enn i fjor, opp seks prosent, og boligmarkedet i Norge har over lang tid vært svært velfungerende, mener han.- At boligprisene nå er 2,2 prosent høyere enn for et år siden tyder på at vi har fått en myk landing etter prisoppgangen i boligprisene de siste årene, sier Buraas. - Kan være mer kresneLeder for personmarkedet i Nordea Norge, John Sætre, merker at boligvåren er i gang, og mener det er god fart i markedet.- Det er mange som vil kjøpe, men det er også mange boliger til salgs, sier han.Sætre peker på at markedet nå har snudd, og at det er kjøpers marked.- Det er mange boliger ute på markedet, og det gjør at kjøperne kan være mer kresne og tilbakeholdne. Derfor kan det ta lenger tid å få solgt, men vi ser at de fleste får solgt innenfor en tidsramme som er forsvarlig. Kundene er ifølge Sætre ivrige etter å gå på visning og søke finansieringsbevis.- Mange realiserer finansieringsbeviset, og de kjøper innenfor de rammene de har fått tildelt, forteller lederen for personmarkedet i Nordea Norge.