Slakter forslag til nye regler for salg av bolig

- En lissepasning til kranglefanter.

Kommunal- og forvaltningskomiteen la torsdag i forrige uke frem sin innstilling til endringer i avhendingloven til Stortinget.Regjeringspartienes representanter i komitéen støtter i all vesentlighet regjeringens forslag til nye boligsalgsregler.Hovedpunktet er at boligselgere ikke kan ta generelle forbehold som «selges som den er» (as is), men må dokumentere boligens tilstand.- Lissepasning til kranglefanterInnstillingen har fått blandet mottakelse i bransjen.- Torsdag 16. mai skal Stortinget stemme over om man skal fjerne avtalefriheten ved boligsalg. Uklarheter, konflikter, risiko og usikkerhet vil bli noen av konsekvensene - en lissepasning til kranglefantene som kan spille på alle uklarheter, skriver Norske Boligbyggelag (NBBL) på sine hjemmesider tirsdag.Hvis forslaget blir vedtatt, spår NBBLs direktør for interessepolitikk og jus, Henning Lauridsen, store negative konsekvenser for alle som skal selge bolig.- Dessuten vil det føre til flere konflikter ved boligsalg, stikk motsatt av det som er hensikten med loven, sier han.- Fem ting som vil skjeLauridsen lister opp fem ting som kommer til å skje dersom det blir flertall for å fjerne adgangen til å selge boligen som den er.

  • Det kan ta et par tiår før Høyesterett fastslår hvordan den nye regelen skal forstås
  • Boligsalg blir mer konfliktfylt
  • Boligsalg blir så risikabelt at eierskifteforsikring kan forsvinne
  • Selger må leve med usikkerhet i fem år etter salg
  • En ressurssterk kjøper gis et våpen for å knuse boligselger
- Noen har påpekt at regjeringen burde få Advokatforeningens ærespris for årets mest prosessdrivende lovforslag, skriver direktøren.- For det første vil en senkning av terskelen fra fem prosent av kjøpesummen til 10.000 kroner føre til langt flere mangler kjøper kan nå frem med og dermed langt flere konflikter. For det andre er det ikke klarlagt hva som ligger i den vage bestemmelsen om hva kjøper må forvente ut i fra eiendommens type, alder og synlige tilstand, utdyper - Kan lett tvinge selger i kneLauridsen trekker videre frem et boligsalg kan bli risikabelt for den 80-årige enken med de nye reglene.- Selv om selger er forbruker, får man ingen beskyttelse ut over kjøpers «egenandel» på 10.000 kroner. En ressurssterk kjøper gis derfor veldig sterke kort på hånden. Siden lovens formulering om hva som er en mangel er så vag, kan det fremmes en rekke mangelskrav mot selger, skriver han.- Med mindre selger har økonomi og vilje til å ta en kamp med kjøper, vil den ressurssterke med letthet tvinge selger i kne. Hvis eierskifteforsikring forsvinner, har selger liten mulighet til å beskytte seg uten å ta en økonomisk risiko på flere hundre tusen kroner, avslutter NBBL-direktøren.