(): Oslo-selskapet Tellus Eiendom, som i all hovedsak eies av Edvard Harald Bakkejord, ville egentlig kjøpe flere bygårder for å doble antallet utleieleiligheter i porteføljen. Slik gikk det ikke.- Ambisjonen var å doble antallet for å nå en kritisk masse av leiligheter under egen forvaltning. Vi har vært med på mange budrunder siden 2015, uten å nå frem. Det har rett og slett vært for dyrt. Siden vi ikke har klart å kjøpe ytterligere leiligheter de siste tre årene, har vi bestemt oss for å gå ut av leilighetssegmentet og kjøpe mer næringseiendom i stedet, sier adm. direktør Per Øivind Dahl til Finansavisen.Dermed er seks sentrale bygårder med totalt 285 leiligheter lagt ut for salg.Men noen eksplosiv direkteavkastning kan ikke kjøpere av utleieleiligheter i Oslo vente seg. Mens boligprisene har klatret høyere, har leieprisene stått nærmest stille de seneste årene. Etter skatt, vedlikehold og forvaltning, er det ikke uvanlig med en årlig avkastning nede på 2-tallet. Jokeren er verdiutviklingen.Med all sannsynlighet vil Norges Bank heve styringsrenten til 1,25 prosent i juni, og flere hevinger er skissert. Det er dårlig nytt om man ønsker boligprisoppgang, men desto bedre for en eventuell leieprisoppgang, skriver Finansavisen.De seks boliggårdene har vært i Tellus’ eie i over 15 år. Dermed blir salgsgevinsten skyhøy, slår Finansavisen fast. Dahl bruker Bergstien 5 som eksempel. Bygget med 80 små leiligheter ble kjøpt for 53,5 millioner kroner i 2004.- At bygården er verdt et sted mellom 230 og 250 millioner i dag, det tror jeg. Så sier jeg ikke nødvendigvis at det har vært samme verdiutvikling for resten av eiendommene, sier Dahl til Finansavisen.