Vedtok nye regler for salg av bolig

Gikk gjennom i Stortinget.

Næringseiendom

Flertallet på Stortinget vedtok i dag endringer i avhendingsloven (trygg bolighandel) i tråd med innstillingen fra representantene fra regjeringspartiene i Kommunal- og forvaltningskomitéen.Innstillingen fikk mye oppmerksomhet da den ble kjent torsdag i forrige uke.NBBL var spesielt negative , men ble kraftig imøtegått av Huseierne og Gjensidige.- Mye bra innholdNorges Eiendomsmeglerforbund (NEF) synes også den nye avhendingsloven inneholder mye bra.- Det handler først og fremst om å sikre bedre dokumentasjon av boligens tilstand. Kravene til takstmenn og tilstandsrapporter skjerpes kraftig. Kjøpere får en strengere undersøkelsesplikt, og det er klargjort at kjøpere ikke kan fremme mangelskrav om feil som man kan forvente grunnet boligens alder, byggemåte og synlige tilstand. Når vesentlighetsterskelen fjernes, får selgere økt ansvar og blir mer avhengig av gode tilstandsrapporter, sier NEF-direktør Carl O. Geving i en kommentar.- Samtidig er vi bekymret for konsekvensene av den lave egenandelen for kjøper, legger han til.Når loven nå er vedtatt må alle ansvarlige aktører ifølge Geving bidra med grundige forberedelser fram til loven iverksettes - trolig tidligst sommeren 2020.- Takstmennene må gjennomføre et stort kompetanseløft, og eiendomsmeglerne må ta ansvar for å rådgi selgere og kjøpere om nye regler og ny praksis, fortsetter direktøren.Les mer her. - Politisk prestisjeEiendom Norge og direktør Christian V. Dreyer var også kritiske, spesielt til prosessen.- En sak av så stor viktighet hadde fortjent en grundigere prosess, forankring hos berørte bransjer og et bredt forlik i Stortinget, sier han torsdag ettermiddag.Da det ble klart at Ap, Sp og SVs forslag om å sende proposisjonen tilbake til regjeringen for ytterligere utredning ikke ville få flertall, valgte Sp å stemme for proposisjonen.- Vi er glade for at opposisjonen har gitt oss full støtte i å sende proposisjonen tilbake til regjeringen for ytterligere utredning. Dessverre har det gått politisk prestisje i saken hos regjeringspartiene, og de borgerlige partiene stemmer nå gjennom endringer som etter vårt syn strider mot deres ideologiske overbevisning. Denne endringen innebærer en betydelig innskrenkning av avtalefriheten til norske forbrukere, fortsetter Eiendom Norge-direktøren.- Det er oppsiktsvekkende at de borgerlige partiene presser gjennom en slik omlegging, føyer han til.Les mer her. - Seier for boligkundeneBransjeorganisasjonen Norsk takst karakteriserer den nye loven som en seier for boligkundene.Den viktigste endringen er at boligselgere ikke kan ta generelle forbehold som «selges som den er» (as is), men må dokumentere boligens tilstand.- Det innebærer et sterkt insentiv for å innhente gode tilstandsrapporter laget av kompetente takstmenn, slik at evt. feil og mangler avdekkes og beskrives bedre enn det som er vanlig i dag, sier administrerende direktør Are Andenæs Huser i Norsk takst.Det er også gitt en hjemmel til å regulere krav til tilstandsrapportene og de bygningssakkyndige, og åpnet for en autorisasjonsordning for å sikre tilstrekkelig fagkompetanse og motvirke uheldige bindinger.Takstbransjen håper at alle aktørene i eiendomshandelen nå kan starte en konstruktiv dialog om hvordan de nye reglene skal implementeres best mulig, slik at Stortingets og Regjeringens intensjoner blir oppfylt.– Å se at færre boligkunder krangler og at flere blir fornøyd vil bli en glede for oss alle, sier president i Norsk takst, Sture J. Pettersen.Les mer her.

avhendingsloven
bolig
nef
eiendom norge
huseierne
stortinget
christian v. dreyer
carl o. geving