- Vi tror dette kan være starten på det vi har fryktet

Mandag neste uke får vi fersk boligprisstatistikk. 

Mandag får vi fersk boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. Denne måneden har vært preget av påske, og omsetningen av boliger har ifølge Terje Buraas, leder i DNB Eiendom, derfor vært betydelig lavere.- I slike måneder er det vanskeligere å spå boligprisene. Men vi opplever fortsatt bra trøkk i eiendomsmarkedet over hele landet og godt besøkte visninger. Boligene selges ofte over prisantydning, noe som gjør at vi forventer at boligprisene vil fortsette å øke også i denne måneden, kommenterer han. Når det gjelder de store byene forventer Buraas en flat prisvekst for Trondheim og Stavanger, mens han tror vi vil se vekst i Bergen og Oslo.- I Oslo ser vi nå et høyere aktivitetsnivå og større betalingsvilje, og det er nå særlig et godt marked for leiligheter – også i prisklassene som ligger over gjennomsnittsleilighetene. Vi spådde allerede i fjor at det ville bli press på leiligheter i Oslo grunnet lav utbyggertakt, og det er kanskje det vi ser tendenser til nå.     Manglende utbyggingLederen i DNB Eiendom peker på at boligmarkedet i Norge over lang tid har vært svært velfungerende.- Det er fortsatt god tilgang på objekter ute i markedet, men også mange om beinet. Boligmarkedet er imidlertid fortsatt prissensitivt, og boliger som ikke prises riktig, blir ofte liggende lenge, sier han, og fortsetter:      - Vi har allerede sett at vårsesongen er i gang, og da blir det normalt stort trykk i boligmarkedet. De gode objektene går fort, og gjerne etter første visning. Derfor anbefaler vi alle som skal ut på boligjakt å ha finansieringsbeviset klart.Det som ifølge Buraas peker seg ut, er at det er stor prisvekst på leiligheter - rundt fem prosent.- Det gjenstår jo å se hva de endelige tallene viser, men vi tror dette kan være starten på det vi har fryktet med at det kan bli prispress grunnet manglende utbygging.OBOS-prisene nedTall fra OBOS viste torsdag at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 62.688 kroner per kvadratmeter i april, 2,1 prosent mindre enn i mars.Hittil i år har Oslo-prisene steget 5,0 prosent.Sammenlignet med april i fjor, er prisene opp 4,9 prosent. 12-månedersveksten er dermed ned fra 9,1 prosent i mars.April-nedgangen kommer etter tre måneder med prisoppgang.- Prisnedgangen i april er noe overraskende. Vi opplever solid etterspørsel etter boliger selv om antall omsetninger i mars og april går noe ned i Oslo sammenlignet med 2018. En mulig forklaring er at den siste tidens renteøkninger biter noe i en overgangsfase, sier OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj i en kommentar. Les også: Disse boligene fikk seg en knekk