AF Gruppen bygger Drammen-portal

Strøm Gundersen lander oppdrag.

Strøm Gundersen, et datterselskap i AF Gruppen, er valgt som entreprenør for oppføring av kontorbygget Portalen på Union i Drammen, går det frem av en børsmelding.Oppdragsgiver er Union Eiendomsutvikling.Kontrakten, som omfatter bygging av 7.700 kvadratmeter over syv etasjer, gjennomføres som en totalentreprise i samspill.Kontraktssummen blir anslått til 208 millioner kroner, eksklusive moms.Byggearbeidene starter i august 2019, og skal overleveres byggherre i mai 2021.