Boliglånsforskriften opp til ny vurdering

Finanstilsynet har fått brev.

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet om å gi en vurdering av boliglånsforskriften som utløper 31. desember i år, skriver departementet på sine hjemmesider.Vurderingen tilsynet skal gjøre er om forskriften bør videreføres, og om det i så fall er grunnlag for å justere enkeltelementer i den.Finanstilsynet skal gi sin vurdering innen 10. september 2019.1. juli 2015En midlertidig boliglånsforskrift trådte først i kraft 1. juli 2015, i første omgang med effekt ut 2016. Målet var å bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld.Forskriften har senere blitt endret og videreført to ganger. Den gjeldende boliglånsforskriften trådte i kraft 1. juli i fjor.Brevet fra Finansdepartementet her.