Her går sjøhyttene raskest unna

- Tilbakemeldingene fra bransjen er at det er stor etterspørsel etter sjøhytter, men at kjøperne er selektive, sier Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Prisene for fritidsboliger ved sjøen har steget med 3,0 prosent det siste året. Den typiske sjøhytten koster nå i snitt 2.530.439 kroner, viser ferske tall fra Eiendom Norge.- For andre år på rad ser vi en stabil utvikling i antall solgte sjøhytter i kombinasjon med moderat prisoppgang, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.Raskt i GrimstadI løpet av det siste året ble det solgt 2.358 fritidsboliger ved sjøen, noe som er en oppgang på 2,7 prosent fra året før. I mai og juni 2019 ble det solgt 586 sjøhytter, noe som er 2,8 prosent færre enn i mai og juni 2018. Flest sjøhytter ble solgt i Larvik og Hvaler med henholdsvis 57 og 56 hytter.- Antall omsetninger i sjøyhyttemarkedet i Norge har vært påfallende stabilt de siste fire-fem årene, og det selges også jevnt over et ganske likt antall sjøyhytter i de ulike områdene, sier Dreyer.I snitt tar det 104 dager å selge en sjøhytte. Det er en nedgang på syv dager fra samme periode året før. Raskest gikk det å selge fritidsbolig i Grimstad med et snitt på 36 dager. Tregest gikk det i Lillesand med et snitt på 235 dager.- Salgstiden i landet under ett har økt siden i fjor og året før, men det er store lokale forskjeller. Salgstiden vil svinge mye for fritidsboliger, da det lave salgsvolumet i de ulike områdene gjør at enkeltsalg får store utslag, sier Dreyer.Landets dyresteDet siste året har Lillesand vært landets dyreste sjøhyttekommune med en medianpris på 6.510.000 kroner. Deretter følger Færder og Søgne på henholdsvis 5.070.000 og 4.015.000 kroner.I snitt ble hyttene som ble omsatt sist år solgt 1,3 prosent under prisantydning.Selektive kjøpereDet er flest hytter til salgs i Kragerø, Lindesnes og Lyngdal med henholdsvis 56, 55 og 43 fritidsboliger for salg.- Det er et godt utbud av sjøhytter i flere områder. Tilbakemeldingene fra bransjen er at det er stor etterspørsel etter sjøhytter, men at kjøperne er selektive og prisbevisste noe som illustreres med det negative avviket i pris/prisantydning. I sum tilsier dette fortsatt stabil utvikling i markedet for fritidsboliger ved sjøen gjennom sesongen, avslutter Dreyer.


Les også