Knallår for Brudevold (98)

En av landets eldste eiendomsinvestorer, Trygve Brudevold, leverer.

Trygve Brudevold (98), som fremdeles er aktiv som daglig leder i Brudevold Eiendom, kan notere seg for et overskudd på 38 millioner kroner i 2018, skriver Estate Nyheter.Egenkapitalen i selskapet er på solide 98,5 millioner kroner og posten «bankinnskudd, kontanter og lignende» summerer seg til drøyt 111 millioner kroner.Brudevold Eiendom er eid av Trygve Brudevold med familie, og Trygve Brudevold eier 70 prosent av A-aksjene.Regnskapet viser at salgsgevinster har vært med på å løfte fjorårstallene. I årsberetningen fremgår det at Brudevold Eiendom i 2018 solgte samtlige aksjer i datterselskapet Grini Senter med overtakelse i desember 2018, skriver nettstedet.Gevinsten ved salget er oppgitt til 12,88 millioner kroner.


Les også