NBBL: Vendepunkt i boligmarkedet

Øyner høyere boligpriser.

Næringseiendom

Boligmarkedsbarometeret stiger fra 6,7 i mai til 9,1 i juni, skriver Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) på sine hjemmesider.Barometeret som ifølge NBBL måler den beryktede psykologien i markedet bryter dermed en tre måneders fallende trend.Vendingen skjer etter at andelen som tror på stigende boligpriser neste 12 måneder steg fra 51 prosent i mai til 55 prosent i juni.Optimismen er som før størst på Østlandet, men gapet til de andre landsdelene har blitt mindre. Kun seks prosent tror på boligprisnedgang.Øyner moderat vekstI kjølvannet av Norges Banks renteøkning i forrige uke, har en rekke banker reagert med å sette opp sine utlåns- og innskuddsrenter.Men ifølge NBBL har folket vært godt forberedt, og andelen som har trodd på økt boliglånsrente ligger stabilt rundt 80 prosent.Som en motvekt til høyere renter er det sterke arbeidsmarkedet, med lav ledighet og økende lønnsvekst. Kun fem prosent er ifølge NBBLs barometer bekymret for å miste jobben det kommende året.NBBL tegner bildet av et boligmarked i «etterlengtet balanse», med høyt tilbud og høy etterspørsel, og mener juni-vendingen indikerer fortsatt moderat prisvekst, til tross for utsikter til økt rente.

boligprisene
nbbl
Boligmarkedsbarometeret
norges bank
rente
Nyheter
Næringseiendom