Tall fra OBOS viser at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 63.136 kroner per kvadratmeter i mai, 0,7 prosent mer enn i april.Hittil i år har Oslo-prisene steget 5,8 prosent.
Sammenlignet med mai i fjor, er prisene opp 1,8 prosent. 12-månedersveksten er dermed ned fra 4,9 prosent i april.Sammenlignet med mai i fjor, er prisene opp 1,7 prosent. 12-månedersveksten er dermed ned fra 4,1 prosent i april.
Øyner prisvekstOBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj tror ikke de varslede renteøkningene vil føre til nedgang i boligprisene i Oslo i år.- Prisveksten er som forventet og i tråd med den historiske utviklingen. Dette er tradisjonelt en sterk måned med høy aktivitet. Lønnsvekst, høy sysselsetting og fortsatt lave renter er noen av faktorene som gjør at vi tror på fortsatt prisvekst, sier han i en kommentar.Kjørberg Siraj mener den største potensielle trusselen mot boligmarkedet ligger utenfor landets grenser.- Det er vanskelig å forutse mulige hendelser i internasjonal økonomi som kan påvirke bankenes utlånspraksis og folks tro på boligmarkedet, sier Siraj.- Et sunnhetstegnOBOS-sjefen tegner bildet av et stadig veldig aktivt boligmarked denne våren, spesielt i Oslo-området, hvor antall solgte boliger i mai var 12 prosent høyere enn i samme måned i fjor.Han tror likevel ikke dette er tiden for ville budrunder.- Det er et sunnhetstegn. Det avgjørende for en fortsatt positiv utvikling i boligmarkedet er at de som skal selge nye og brukte boliger har en riktig pris i forhold til forventningene i markedet. Treffer man riktig på pris første gang, blir det raskere omsetning av boligene, sier Kjørberg Siraj.På landsbasis ogsåPå landsbasis steg prisene på OBOS-tilknyttede boliger 0,6 prosent fra april til en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 55.152 kroner i mai.Hittil i år har prisene steget 4,4 prosent.I mai ble 918 eierskifter foretatt, sammenlignet med 755 i april og 864 i mai i fjor.