- Oppsiktsvekkende med så stabile boligpriser

Sammenlignet med 2018 har DNB Eiendom solgt to prosent flere boliger så langt i år.

Boligprisene steg med 0,7 prosent nominelt i mai måned, viser boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,5 prosent.«Business as usual»Mai måned har ifølge Terje Buraas, leder DNB Eiendom, vært en normal, bra måned, med et vårslipp som kom som vanlig.- Sammenlignet med 2018 har vi solgt to prosent flere boliger så langt i år. I liket med OBOS-tallene som gikk litt opp, ser vi også en moderat oppgang i prisene for resten av boligmarkedet. Det beste måten å beskrive boligmarkedet akkurat nå er «Business as usual», kommenterer han. Buraas mener det begynner å bli oppsiktsvekkende at vi ser nok en måned med stabile boligpriser, for vanligvis ser vi større svingninger i boligmarkedet med både prishopp og korreksjoner. - Denne trenden har nå holdt seg over lang tid, og jeg kan nesten ikke huske at boligmarkedet har vært så velfungerende over tid. Det er fortsatt høy aktivitet og mange omsetninger, men uten at det påvirker prisutviklingen nevneverdig i hverken den ene eller andre retningen. Dette er positivt for både kjøpere og selgere i markedet som er avhengig av forutsigbarhet, sier han.Om sommeren omsettes det færre boliger, og DNB Eiendom forventer ikke at det skal skje noen store endringer i boligmarkedet fremover.- Vi opplever både normal tilflyt av nye salgsobjekter og bra trykk på visningene. Derfor tror vi at den moderate prisutviklingen i boligmarkedet så langt i år vedvarer i løpet av sommeren, sier Buraas. Ekspertenes spådomDNB Markets’ anslag var en sesongjustert oppgang på 0,2 prosent fra april.Lars Mouland og Nick Pausgaard Fisker i Nordea Markets ventet i forkant at boligprisene ville gi samme bilde som OBOS-tallene viste. «Vi vet allerede nå at OBOS-prisene i hele landet økte 0,6 prosent over måneden i mai, og i Oslo 0,7 prosent. Det er veldig sannsynlig at dagens boligpristall gir det samme bildet. Mai er en notorisk sterk måned med et høyt aktivitetsnivå», heter det i morgenrapporten. I Handelsbankens morgenrapport gjentok seniorøkonom Halfdan Fenwick Grangård budskapet om at det er utsikter til fortsatt stabile til moderat stigende boligpriser i tiden fremover.