Røkke-selskap blir med på flyhotell til 800 millioner

Oslo Airport City vil bygge Norges største flyplassby ved Oslo Lufthavn, hvor det skal bygges hoteller, kontorer og andre næringslokaler.Ifølge E24 har Oslo Airport City blant annet inngått avtale med Haut Nordic, som er deleid av Kjell Inge Røkke, om bygging av et flyplasshotell til rundt 800 millioner kroner. Haut Nordic skal drifte det nye hotellet som skal stå klart sommeren 2022, mens Oslo Airport City skal stå for utbyggingen, ifølge nettstedet. Hotellet skal ha rundt 1.000 sengeplasser og ha møtesenter for 500 personer. - Vi har veldig tro på Gardermoen-regionen. Vi ønsker å bli en stor aktør i området. Vi synes dette er den beste beliggenheten, uten å ligge på terminalen, du kan få på Gardermoen i tiden fremover, sier Sondre Prestegard, deleier i Haut Nordic, ifølge nettstedet.- Jeg tror vi kommet til å ende opp med en omsetning totalt på OAC (Oslo Airport City), med de resterende produktene, på en halv milliard, sier utdyper Prestegard.