Eiendom Norge legger klokken 11:00 i dag frem sin boligprisstatistikk for mai.I Handelsbanken gjentar seniorøkonom Halfdan Fenwick Grangård i dagens morgenrapport budskapet om at det er i tiden fremover.- Vil ikke overdrive- Vi vil for det første ikke overdrive den nåværende oppgangen på tilbudssiden, uttrykt ved strømmen av boliger som legges ut for salg. Dette ettersom deler av denne drives av noen av de samme forholdene som nå også driver etterspørselen. Det er god vekst i norsk økonomi, og da særlig på Østlandet (). Dette understøtter etterspørselen etter boligeiendom, fortsetter Grangård.OBOS-tallene for mai, som viste 0,7 prosent oppgang i Oslo, tyder ifølge Handelsbanken isolert sett på en moderat, sesongjustert oppgang i hovedstaden.- 0,7 prosent i mai er noe sterkere enn hva som er normalt for måneden. Skulle dette bekreftes i morgendagens offisielle tall, betyr det at de sesongjusterte prisene i Oslo har svingt litt opp igjen i mai, etter et beskjedent fall på 0,1 prosent i april, skriver seniorøkonomen.- Notorisk sterktDNB Markets vier ikke boligprisene like stor oppmerksomhet i sin morgenrapport, men anslår en sesongjustert oppgang på 0,2 prosent fra april. at boligprisene siden januar har økt med 0,6 prosent på landsbasis (Oslo 1,2 prosent).- Vi vet allerede nå at OBOS-prisene i hele landet steg 0,6 prosent fra april til mai. Det er veldig sannsynlig at dagens boligpristall gir det samme bildet. Mai er en notorisk sterk måned med et høyt aktivitetsnivå. Det høye aktivitetsnivået bekreftes av OBOS-tallene, som viser til 12 prosent større handelsaktivitet i år enn mai i fjoråret, skriver analytikerne Lars Mouland og Nick Pausgaard Fisker.