Syv meglere bøtelagt av Finanstilsynet

- Ingen mistanke om straffbare handlinger.

Næringseiendom

Finanstilsynet opplyste tidligere tirsdag at syv av ni eiendomsmeglingsforetak som fikk besøk i november/desember i fjor har fått overtredelsesgebyr for alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket.I tillegg til DNB Næringsmegling ble også Koppang-Landbruk og Næringsmegling, Eiendomsmegler Haugesund, Næringsmegleren Sædberg & Hodne, Norion Næringsmegling, Q4 Næringsmegling og Bolig- og Næringsmegler Næring bøtelagt.Hvitvaskingsregelverket skal forebygge at næringsmeglingsforetak blir misbrukt av kunder til å hvitvaske ulovlige midler gjennom eiendomstransaksjoner.- Tilsynene har vist at rutinene for å kartlegge og håndtere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering, ikke har vært godt nok dokumentert. Dette gjelder også rutiner for intern kontroll og opplæring av ansatte. Tilsynene har vært en vekker for bransjen, som tar Finanstilsynets kritikk på alvor, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Carl O. Geving, i en kommentar.- Markerer alvoretHan påpeker at regelverket er omfattende og krevende å etterleve, ikke minst for mindre næringsmeglingsforetak.- Bransjen og foretakene har derfor tatt flere grep i etterkant av tilsynene. Foretakene har gjennomgått egne rutiner og det er blitt utarbeidet felles rutiner for hele bransjen som skal gjøre det enklere å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering på en effektiv måte, fortsetter NEF-direktøren.- Finanstilsynets reaksjon kommer som en konsekvens av at foretakene ikke har hatt gode nok rutiner for å forebygge hvitvasking. Det foreligger ikke mistanke om at foretakene har medvirket til straffbare handlinger. Selv om reaksjonen kan synes streng, har vi forståelse for at Finanstilsynet har behov for å markere alvoret i sakene, legger han til.

finanstilsynet
eiendomsmegling
næringsmegling
hvitvasking
nef
carl o. geving
Nyheter
Næringseiendom