Venter ikke noe «tilbudssjokk»

I morgen får vi fasiten.

Vi har lenge sett en ganske så stabil situasjon i boligmarkedet, hvor prisene har tikket kun moderat oppover.«Siden juli i fjor har den gjennomsnittlige sesongjusterte månedsveksten holdt seg rundt 0,1 prosent; dette gjelder både for landet totalt og for Oslo. De offisielle maitallene (Eiendom Norge/Eiendomsverdi) offentliggjøres i morgen, og vi venter å se en forlengelse av trenden fra i fjor sommer», skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i morgenrapporten.Enkle tilbuds- og etterspørselsbalanser for både Norge og Oslo fortsetter nemlig å indikere en sesongjustert vekst rett nord for nullstreken.«I går fikk vi OBOS-tallene for mai, som passet fint inn i dette mønsteret. OBOS-prisene for Oslo steg nemlig med 0,7 prosent i mai, som er noe sterkere enn hva som er normalt for måneden», fortsetter Due-Andresen.Skulle dette bekreftes i morgendagens offisielle tall, betyr det at de sesongjusterte prisene i Oslo har svingt litt opp igjen i mai, etter et beskjedent fall på 0,1 prosent i april.«Vi må alltid regne med volatilitet i disse tallene. Men hovedbildet er som sagt at trenden fortsetter å være moderat positiv. Aktiviteten er høy – det legges ut mange boliger for salg, men deler av det som nå driver tilbudssiden er også det som driver etterspørselen», skriver sjeføkonomen. Derfor venter Handelsbanken Capital Markets fremdeles ikke noe «tilbudssjokk», men heller at prisene vil være fortsatt stabile/moderat stigende, på bakgrunn av fortsatt god etterspørsel.