Boligprisene viser styrke

Næringseiendom

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene falt 0,2 prosent på landsbasis i juni.Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,6 prosent.Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn for ett år siden, og 12-månedersveksten er dermed ned fra 1,8 prosent i mai. Overrasker positivtDNB Markets øynet på forhånd en sesongjustert uendret utvikling i juni.I mai steg boligprisene 0,5 prosent sesongjustert.- Juni ble første måned i 2019 med nominell nedgang. Dette er ikke unormalt. Det overraskende er at nedgangen ikke er større. Den underliggende trenden med moderate priser fortsetter inn i juni. Veksten øker noe, men det er med små desimaler, sa administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge på presentasjonen som ble overført på Hegnar.no.Den sesongjusterte veksten, som brukes for å illustrere hvor volatilt boligmarkedet er, har vært stabil lenge og Eiendom Norge venter at denne trenden fortsetter utover i 2019 og inn i 2020.Ålesund viste veiSterkest sesongjustert prisutvikling i juni hadde Oslo og Ålesund m/omegn - begge med 1,3 prosent vekst. Svakest var Bergen, med en flat utvikling.Over 12 måneder viser Fredrikstad/Sarpsborg vei med en oppgang på 5,2 prosent. Bergen var svakest også her, med 0,3 prosent oppgang.- Trenden det siste året med mindre regionale forskjeller fortsetter også i juni. Det er for tiden en moderat positiv 12-månedersvekst i alle deler av landet, sier Dreyer i en pressemelding.Knallsterkt i OsloOslo-prisene korrigerte betydelig opp i juni etter flere svake måneder. Sesongjustert var oppgangen 1,3 prosent. 12-månedsveksten er nå på 3,4 prosent.- Knallsterke tall. Korreksjonen er betydelig, og tiden vil vise om dette er et trendskifte eller et enkeltutslag, oppsummerte Dreyer.Han karakteriserer en prisvekst for hovedstaden på 5,0 prosent hittil i år som midt på treet historisk sett, etter sterk prisvekst i mange av de siste ti årene.Aktivitetsnivået i Oslo har ifølge Eiendom Norge vært bra, selv om det ble lagt ut 9,5 prosent færre boliger i juni i år enn i fjor. Antall salg steg åtte prosent.- Tilbudssiden har kommet ganske mye ned, og er nå under 2017-nivå. Vi ser en tydelig trend nedover i juni, men historisk ligger vi høyt og det er kun i 2010 og 2017 den har vært høyere på denne tiden av året, sa Dreyer på dagens presentasjon.Sterkt i Tromsø ogsåEllers blant de store byene viste også Tromsø styrke i juni, med 1,1 prosent sesongjustert prisoppgang. 12-månedersveksten her er oppe i 3,8 prosent.Trondheim overrasket positivt og steg 0,8 prosent sesongjustert i juni. Over 12 måneder er veksten også 0,8 prosent.I Kristiansand og Stavanger m/omegn steg prisene 0,1 prosent sesongjustert i juni, mens utviklingen altså var flat i Bergen.Kristiansand har nå en 12-månedersvekst på 2,8 prosent, mens Stavanger m/omegn og Bergen ligger på hhv. 0,7 og 0,3 prosent.Rekordhøy aktivitetI juni ble 9.903 boliger solgt i Norge, 6,0 prosent færre enn i juni i fjor. Her er det verdt å merke seg at juni i år hadde to færre omsetningsdager enn i samme måned i fjor.Så langt i 2019 er antallet solgte 3,8 prosent lavere enn i samme periode i 2018.- Det er noe lavere aktivitet i juni i år sammenlignet med juni fjor. Samtidig har det vært mange måneder med meget stor aktivitet, noe som i sum har gitt et rekordhøyt antall salg i første halvår 2019, sier Dreyer i en pressemelding.I juni ble 9.995 boliger lagt ut for salg i Norge, 10,1 prosent færre enn i juni 2018. Så langt i 2019 er antallet boliger lagt ut for salg 4,8 prosent høyere enn i samme periode i 2018.- Det er lagt ut færre boliger for salg i juni år sammenlignet med juni de to foregående årene. Likevel er antall boliger lagt ut for salg med god margin historisk det høyeste vi har registrert i 1. halvår. Boligkjøperne har fremdeles mange boliger å velge blant når de er på boligjakt, fortsetter Eiendom Norge-direktøren.Største lager på 11 årPå landsbasis må vi tilbake til 2008 for å finne flere boliger til salgs ved inngangen til fellesferien.Det tok i gjennomsnitt 42 dager å selge en bolig i juni 2019, fire dager flere enn i juni i fjor. Bodø m/Fauske hadde raskeste salgstid med 19 dager, mens Kristiansand var tregest med 62 dager.- Juni bekrefter trenden vi har sett over tid med at det tar lengre tid å selge boliger nå enn på flere år. Hovedårsaken er at det over en lang periode har vært mange boliger til salgs, noe som gjør at kjøperne kan bruke god tid på vurderingen om de skal legge inn bud, sier Dreyer.Artikkelen fortsetter under grafen.Kilde: Eiendom Norge, Finn.no, Eiendomsverdi Normalen: Svakt i juniDagens statistikk viser tradisjonen tro en svakere juni-utvikling i boligprisene enn i en gjennomsnittsmåned.I juni i fjor falt boligprisene 1,0 prosent, mens de sesongjustert var uendret.I juni 2017 falt boligprisene 1,6 prosent, mens de sesongjustert da var ned 0,7 prosent.I det rekordsterke boligåret 2016 steg boligprisene 0,2 prosent i juni, mens de sesongjustert var opp 0,8 prosent.I juni 2015 steg boligprisene 0,1 prosent, mens de sesongjustert da var opp 1,0 prosent.Året før der igjen var prisene ned 0,5 prosent fra mai, mens de sesongjustert var opp 0,5 prosent.I juni 2013 falt prisene 0,4 prosent fra måneden før, mens de sesongjustert steg 0,4 prosent.Vi registrerer at den sesongjusterte prisveksten systematisk ligger over den faktiske prisveksten.Differansen mellom den faktiske og sesongjusterte prisveksten indikerer at boligprisene i juni utvikler seg svakere enn i gjennomsnittsmåneden.OBOS: Sterkt i OsloStatistikken fra OBOS lagt frem mandag viste at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 63.401 kroner per kvadratmeter i juni, 0,4 prosent mer enn i mai.Hittil i år har Oslo-prisene steget 6,2 prosent.Sammenlignet med juni i fjor, er prisene opp 3,9 prosent. 12-månedersveksten er dermed opp fra 1,8 prosent i mai.- Med unntak av 2016 er dette høyeste vekst i juni siden 2009. I snitt har prisene falt 0,3 prosent i juni hvis vi ser perioden 2004-18 under ett. Markedet virker å være balansert og med god aktivitet. Vi venter at høy sysselsetting og lønnsvekst vil veie opp for rentehevingene, og ser for oss ganske stabil prisutvikling, sa sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en kommentar.På landsbasis falt OBOS-prisene 0,4 prosent.

bolig
boligprisene
eiendom norge
christian vammervold dreyer
obos
Nyheter
Næringseiendom