Ekspertene spår boligprisene

Klokken 11. får vi fasiten.

Næringseiendom

Klokken 11 onsdag får vi fersk statistikk over boligprisene for juni fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.De sesongjusterte boligprisene er opp rundt to prosent det siste året. Økonomene i Nordea Markets tror den moderate utviklingen i boligprisene vil fortsette det neste året. «Det er god vekst i reallønningene og sysselsettingsveksten fortsetter, mens høyere renter vil ha en dempende effekt på boligprisveksten. Så langt har 2019 vært kjennetegnet ved et historisk høy aktivitetsnivå på både kjøper- og selgersiden», skriver analytiker Joachim Bernhardsen i morgenrapporten.DNB Markets på sin side tror boligprisene vil være uendret fra mai til juni, etter sterk vekst i mai.Moderat oppgangDersom man ser på den sesongjusterte indeksen for boligpriser, ser man ifølge økonomene i Handelsbanken Capital Markets tendenser til en moderat vekst det siste året, som de også venter vil vare ved. «Forventningene stammer fra en rimelig nøytral balanse mellom tilbud og etterspørsel etter boliger, med andre ord balansen mellom antall enheter lagt ut for salg og antall transaksjoner», heter det i morgenrapporten. Det er en vedvarende høy aktivitet i boligmarkedet. Et solid antall boliger har blitt lagt ut for salg. Men transaksjonsvolumet har ifølge Handelsbanken Capital Markets også økt og resultert i at markedet klareres uten behov for signifikante prisendringer. «Gode makroforhold sørger for høy etterspørsel, men økte utlånsrenter trekker i motsatt retning og gjør at boligprisene driver kun moderat oppover. Den lave renten de senere årene har ført til at mange husholdninger har pådratt seg relativt store andeler gjeld i forhold til deres disponible inntekt», heter det. Den høye gjeldsbetjeningsgraden gjør husholdningene svært rentesensitive, og en økning i styringsrenten vil øke gjeldskostnadene mer enn før. Nettoeffekten av dette er at den økte styringsrenten vil dempe økningen i etterspørselen, til tross for høy vekst i norsk økonomi. Vil følge trendenDen årlige veksten i boligprisene ligger nå på 1,8 prosent, under lønnsveksten på 3,3 prosent. «Alt i alt forventes det at boligprisene vil følge trenden fra det siste året, med en moderat økning i gjennomsnittlige boligpriser på to-tre prosent, regnet som årsgjennomsnitt», heter det fra økonomene i Handelsbanken Capital Markets.

boligprisene
boligpriser
eiendom norge
nordea markets
dnb markets
handelsbanken capital markets
Nyheter
Næringseiendom