Færre igangsettingstillatelser til nye boliger

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger falt 5,7 prosent fra mai til juni, viser sesongjusterte tall fra SSB.Det ble i juni gitt igangsettingstillatelse til 3.059 boliger.Igangsatt bruksareal falt 9,3 prosent fra mai - til 367.900 kvadratmeter.Siste 12 månederI siste 12-månedersperiode ble igangsettelsestillatelse gitt til 33.585 nye boliger, 8,5 prosent flere enn i 12-månedersperioden før.I bruksareal snakker vi om drøyt 4,1 millioner kvadratmeter, noe som tilsvarer en oppgang på 1,2 prosent.I siste 12-månedersperiode ble igangsettelsestillatelse gitt til bygging av 5,91 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig.Det tilsvarer en oppgang på 9,8 prosent fra forrige 12-månedersperiode.