Fellene du må unngå som leietaker

- Det er mange «feller» man må være obs på, blant annet «depositumsfella», ifølge jurist.

Næringseiendom

Tall fra Husleie.no viser at nesten dobbelt så mange leiekontrakter inngås i juli og august sammenlignet med gjennomsnittet av årets resterende måneder, ifølge en pressemelding mandag.- Det er mange «feller» man må være obs på, blant annet «depositumsfella», sier jurist Karen Mellbye i Husleie.no i meldingen.I mange leieforhold inngår et depositum som fungerer som sikkerhet for utleier. - Det finnes klare regler for depositum. Et depositum kan maks utgjøre seks månedsleier og hvis utleier krever depositum skal det framgå i kontrakten. Et depositum skal stå på en sperret depositumskonto i leietaker sitt navn og leietaker skal få rentene fra denne kontoen. Likevel skjer det at utleiere ber leietakere om å sette depositumsbeløpet inn på utleiers vanlige bankkonto. Dette kalles irregulært depositum og er ulovlig, forklarer Mellbye i meldingen.Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leietaker av bolig. I 2017 fikk de inn 255 saker om irregulært depositum. Det er 23 prosent flere saker enn i 2016.- Som ny leietaker er det viktig å vite at utleier ikke har lov til å ha depositumspenger stående på sin egen konto. I slike tilfeller kan du som leietaker når som helst kreve pengene tilbake, med forsinkelsesrenter, sier Mellbye.

boligmarkedet
bolig
leie bolig
leiemarkedet
utleie
utleiebolig
Nyheter
Næringseiendom