Hvitvasking i eiendom - lang vei å gå

- Lang vei å gå for mange.

Publisert 10. juli 2019 kl. 13.46
Oppdatert 27. aug. 2019 klokken 18.05
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 441 ord
at syv av ni eiendomsmeglingsforetak som fikk besøk av Finanstilsynet i november/desember i fjor hadde fått overtredelsesgebyr for alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket.Tilsynet ila , Koppang-Landbruk og Næringsmegling, Eiendomsmegler Haugesund, Næringsmegleren Sædberg & Hodne, Norion Næringsmegling, Q4 Næringsmegling og Bolig- og Næringsmegler Næring gebyrer på mellom 100.000 og 300.000 kroner.- Bør være en vekkerEiendomsadvokat Christine Downing i Deloitte Advokatfirma merker seg den tette oppfølgingen fra tilsynet, og tolkningen er at eiendomsbransjen fremdeles har en vei å gå.- Manglende etterlevelse av lovpålagte plikter raskt kan bli mer kostbart enn å investere i adekvate tiltak. Man kan faktisk risikere bøter i millionklassen. Finanstilsynets merknader viser at det nå gjøres alvor av de signaler som er gitt tilknyttet sanksjoner. Vedtakene som er fattet bør være en vekker for bransjen, sier hun til Hegnar.no.Downing viser til at det under flertallet av tilsynene er avdekket alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket.- Finanstilsynet trekker i sine merknader frem at flere meglerforetak ikke har vurdert risikoen for å bli brukt til hvitvasking eller terrorfinansiering, at flere foretak ikke har tilfredsstillende rutiner for å forebygge og avdekke hvitvasking og at det også flere steder er avdekket manglende kontroll med transaksjoner, fortsetter hun.- Skiller seg utAdvokaten påpeker videre at merknadene fra Finanstilsynet skiller seg ut fra merknader gitt etter tilsyn i andre bransjer.- For finansieringsinstitusjoner har hovedvekten av merknader vært knyttet til oppfølging og eksempelvis utførelse av lovpålagte plikter på det riktige tidspunktet. For eiendomsbransjen gjenspeiler merknadene at det er en lang vei å gå også på bevisstgjøring av hvilke plikter man har, sier Downing.Hun fremhever at en rekke aktører allerede har tatt grep for å sikre at de er «compliant», men at det altså er et stykke å gå for mange.- Når rutinene er på plass, skal det også sikres at de ansatte får et eierskap til rutinene og ikke minst forstår hvorfor tiltak skal gjennomføres. Dette ser vi i praksis at er en utfordring for mange, men hvor bevisstgjøring i form av workshops, faglige oppdateringer og ikke minst kjennskap til konsekvensene har vist seg å være en vei til mål, forteller Downing.- Populær metode5. juli publiserte Finanstilsynet av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under tilsyn. Rapporten danner grunnlag for tilsynets prioriteringer på området, og omfatter eiendomsbransjen.- Internasjonale erfaringer viser at kjøp av fast eiendom er en av de mest benyttede metoder for å hvitvaske utbytte fra kriminalitet. Finanstilsynet har flagget at det er et høyt fokus både på oppfølging av lovpålagte plikter og ileggelse av overtredelsesgebyrer, sier Deloitte-advokaten til Hegnar.no.- Dette, sammenholdt med øvrige signaler både nasjonalt og internasjonalt, tilsier at samtlige institusjoner som er underlagt hvitvaskingsregelverket bør ta grep, avslutter hun.