Norge nesten billigst på bolig

Næringseiendom

Deloittes åttende og seneste utgave av rapporten «Property Index – Overview of European Residental Markets» viser faktisk at Norge kommer høyt opp på listen over Europas billigste boliger.Vel å merke sammenlignet med inntektsnivået.Sammenlignet med Tsjekkia koster en leilighet bare halvparten i Norge når man tar hensyn til inntektsnivået.Norge tredje «billigst» i EuropaIfølge rapporten som er utarbeidet av eiendomseksperter i Deloitte fra de europeiske landene er det bare Portugal og Belgia som kommer bedre ut.- Trenden i det europeiske boligmarkedet de siste årene har utvilsomt vært en stabil prisøkning. Ifølge rapportens data vil den nesten eksponensielle økningen i den europeiske boligprisindeksen kunne møte potensielle fremtidige utfordringer, sier eiendomsadvokat Thorvald Nyquist i Deloitte Advokatfirma til Hegnar.no.En sterk og vedvarende boligprisvekst, kombinert med økt befolkning, høy gjeldsgrad i husholdningene og økt boligbygging har gitt grobunn til spekulasjoner om boblesprekk i europeiske boligmarkeder. Samtidig kan mange europeiske land vise til gjennomsnittlig tre prosent årlig økning i antall igangsatte boliger, som på et generelt nivå signaliserer en positiv og bærekraftig boligutvikling.- En interessant observasjon fra undersøkelsen er hvordan de norske boligprisene sammenlignes med prisene i andre europeiske land. Norge er blant landene i Europa hvor kostnaden ved kjøp egen bolig kommer ganske godt ut sammenlignet med gjennomsnittlig årsinntekt, opplyser Nyquist. Fem årslønner for en leilighetSammenligningen er basert på kjøp av en ny leilighet på 70 kvadratmeter med normal standard. Undersøkelsen sammenligner kjøpesum for en slik leilighet og gjennomsnittlig brutto årsinntekt i det aktuelle landet.- Til tross for individuelle forskjeller i blant annet skattenivå og tekniske krav til boligene, gir undersøkelsen en god pekepinn på terskelen for å komme inn på boligmarkedet, sier advokaten.De rimeligste boligene sammenlignet med årsinntekt finnes ifølge undersøkelsen altså i Portugal, hvor det holder med 3,8 årslønner for å kjøpe leiligheten.Tett bak Portugal følger Belgia hvor faktoren er 4,0, samtidig som forskjellen på brutto- og nettoinntekt er større i Belgia enn i de fleste andre land i Europa.Norge kommer tredje best ut, og dermed ikke langt bak med 5,0 årslønner. Tilsvarende eller litt høyere forholdstall finner i Tyskland og Østerrike. Deretter følger land som Italia, Kroatia, Polen og Ungarn, med 6-8 årsinntekter.Dårligst ut kommer landene Latvia og Tsjekkia, med hhv. ca. 10 og 11 årslønner for å kjøpe den nye leiligheten.- Vi har en høy velferd i befolkningen og god kjøpekraft i Norge sammenlignet med de fleste andre europeiske landene. Vi bruker også langt mindre av inntekten vår på bolig enn våre naboland, avslutter eiendomsadvokaten overfor Hegnar.no.

bolig
boligprisene
deloitte
thorvald nyquist
portugal
belgia
tsjekkia
Nyheter
Næringseiendom