Rapport: Fortsatt stor boligmangel for studenter

Det mangler fortsatt over 14.000 studentboliger for å nå målet om hvor mange studenter som skal bo i en studentbolig som eies av studentsamskipnadene.

Det viser den ferske Studentboligundersøkelsen, som Norsk studentorganisasjon (NSO) står bak. Den nasjonale målsettingen for dekningsgraden er på 20 prosent, men undersøkelsen viser at den nå er på 14,5 prosent.Det mangler ifølge rapporten 14.351 boliger for å nå det nasjonale målet.– De siste seks årene har byggingen av studentboliger vært så høy at 21 prosent av nye studenter har tilgang på studentbolig. Til tross for satsingen, har ikke den nasjonale dekningsgraden endret seg vesentlig. Det er hovedsakelig økningen i nye studenter som spiser opp satsingen på studentboliger, heter det i rapporten.Studenttallet har i perioden 2014 til 2019 vokst med nesten 24.000 studenter, mens det er bygget over 5.000 nye hybelenheter.– Studentboliger er et gode for hele befolkningen. Jo flere som har tilgang til studentbolig, desto mindre blir presset på det private leiemarkedet, skriver NSO i rapporten.NSO skriver at det ikke er nok med innsats fra regjeringen for å nå målsettingen. Vertskommunene må også bidra med tomter til studentsamskipnadene, som på sin side må bygge flere studentboliger, skriver organisasjonen.(©NTB)