Eiendomsspar tikker og går

Christian Ringnes håver inn.

Næringseiendom

Christian Ringnes-kontrollerte Eiendomsspar fikk et resultat etter skatt på 246,8 millioner kroner i 2. kvartal 2019, mot 263,7 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.Resultatet før skatt ble 312,3 millioner kroner, mot 304,9 millioner kroner året før.Driftsresultatet beløp seg til 99,9 millioner kroner, opp fra 124,7 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Leieinntektene steg til 200,6 millioner kroner i årets 2. kvartal, fra 193,3 millioner kroner i samme periode i fjor.Likviditetsreserven var ved utgangen av kvartalet 2.059 millioner kroner, ned fra 2.429 millioner kroner ved årsskiftet.Resultatet før skatt per 1. halvår 2019 ble 454,7 millioner kroner, mot ned fra 542,9 millioner kroner i 2. kvartal 2018. Nedgangen skyldes i hovedsak økte rehabiliteringskostnader grunnet større prosjektaktivitet, samt høyere finanskostnader knyttet til finansiering av tilbakekjøp av egne aksjer og erverv av eiendommer.Rapporten her.

christian ringnes
eiendomsspar
næringseiendom
Nyheter
Næringseiendom
Børs