Ekspertene spår boligprisene

Klokken 11.00 får vi fasiten.

Klokken 11.00 får vi boligprisstatistikk for juli fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi.DNB Markets tror boligprisene steg med 0,2 prosent fra juni til juli, justert for sesongvariasjoner.«Omsetningen i juli er vanligvis lav og svært forskjellig fra omsetningen i øvrige måneder. Tallene er derfor vanskeligere å tolke enn vanlig», skriver Kyrre Aamdal i morgenrapporten.HandelsbankenBakteppet bør ifølge økonomene i Handelsbanken Capital Markets være velkjent, nemlig at prisene har steget moderat siden i fjor sommer.«Økte utlånsrenter og økt ferdigstillelse relativt til befolkningsveksten har da ikke vært nok til sende prisene nedover det siste året. Det understreker igjen det som har vært vårt poeng lenge. Nemlig at etterspørselen etter boligeiendom ville fortsette å holde seg godt oppe, og det som følge av et gunstig makrobilde med lav arbeidsledighet og stigende lønnsvekst», skriver Marius Gonsholt Hov i morgenrapporten.«Når det er sagt er boligprisveksten moderat, da de gjennomsnittlige boligprisene har fortsatt å stige i underkant av den nominelle lønnsveksten».Handelsbanken Capital Markets legger fortsatt til grunn at boligprisveksten vil havne rundt to-tre prosent i år, regnet som årsgjennomsnitt, mens lønnsveksten havner rundt 3,2-3,3 prosent.«De siste boligpristallene kan imidlertid ha gitt inntrykk av en noe sterkere prisakselerasjon de siste månedene. Men enkle indikatorer for tilbuds- og etterspørselsbalansen i boligmarkedet tilsier heller at prisveksten vil være moderat også den nærmeste tiden», skriver Gonsholt Hov.Nordea MarketsNordea Markets tror at boligprisene i juli er marginalt opp, slik vi har sett så langt i år.«Det betyr i så fall at renteøkningene foreløpig ikke biter særlig, eller for å snu på det, hadde ikke renten gått opp, ville veksten i boligprisene trolig vært langt høyere. Boligmarkedet virker sjeldent harmonisk», heter det fra sjeføkonom Kjetil Olsen i morgenrapporten.OBOS-prisene oppTall fra OBOS viste fredag forrige uke at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 63.605 kroner per kvadratmeter i juli, 0,3 prosent mer enn i juni.Hittil i år har Oslo-prisene steget 6,6 prosent.Sammenlignet med juli i fjor, er prisene opp 3,0 prosent.Ifølge OBOS er det uvanlig at boligprisene går opp i de vanligvis så stille sommermånedene, og i snitt har juliprisene i Oslo falt med 0,1 prosent i perioden 2004-2018.- Prisutviklingen i juni og juli har vært sterkere enn vanlig i Oslo. Samtidig vet vi at prisene svinger mer på sommeren fordi det vanligvis blir lagt ut forholdsvis få leiligheter for salg sammenlignet med andre måneder. Det spesielle i sommer er at det er omsatt 18 prosent flere boliger i juli sammenlignet med juli i fjor. Det viser at det er stor etterspørsel og høy aktivitet i boligmarkedet. Vi tror dette er noe som vil fortsette utover året. Lønnsvekst og høy sysselsetting vil bety mer for boligprisene enn eventuelle nye renteøkninger, uttalte sjeføkonom i OBOS, Sissel Monsvold, i en kommentar.På landsbasisPå landsbasis steg prisene på OBOS-tilknyttede boliger 1,0 prosent fra juni til en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 55.508 kroner i juli.Hittil i år har prisene steget 5,1 prosent.Sammenlignet med juni i fjor, er prisene opp 2,9 prosent. I juli ble 479 eierskifter foretatt, sammenlignet med 867 i juni og 421 i juli i fjor.Les hele rapporten her.